Weitere Marken von Sievert
Suche

Výrobky

Bitumenová polymerující plošná hydroizolace IMBERAL® 2K 20B

IMBERAL® bitumenová silnovrstvá izolace je měřítkem kvality. Materiály přesvědčují svými jmenovitými vlastnostmi, které značně překračují požadavky norem. Tento závazek výkonnosti je potvrzen desetiletou zárukou kvality, kterou chceme podtrhnout nejen kvalitu výrobku, ale i naše služby. IMBERAL® Bitumenové silnovrstvé izolace existují v různých provedeních, takže si můžete vybrat z materiálu bez polystyrenu, s polystyrenovou náplní, bezvzduchového injektážního a zimního materiálu.

Bitumenová polymerující plošná hydroizolace IMBERAL® 2K 20B

Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka. Podklad musí být pevný, nosný, bez námrazy a bez separačních látek.
Základní nátěr:IMBERAL® Aquarol 10D
Izolace:IMBERAL® 2K 20B
Výztužná vložka:IMBERAL® VE 89V

Oblasti použití

  • K utěsnění stavebních dílů dotýkajících se zeminy proti stříkající vodě, půdní vlhkosti a nehromadící se průsakové vodě, netlakové vodě, hromadící se průsakové vodě a tlakové vodě
  • Používá se na svislých a vodorovných vnitřních a vnějších plochách

Výhody systému

  • Snadné zpracování
  • rychlá odolnost vůči dešti
  • Nepropouští radon
  • rychlé ztuhnutí
  • spojování spár
  • použitelné svisle a vodorovně
  • 10 let záruky systému Hahne

Zkušební certifikáty

IMBERAL® 2K 20B ABP

další informace

Přidáním až 3 vody umožňuje IMBERAL® 2 K 20B mimořádně úsporné zpracování i na vodorovných plochách. Díky tomu lze namíchat bitumenovou plošnou hydroizolaci jednoduše homogenně lopatkou a rovnoměrně rozetřít gumovou stěrkou.