Weitere Marken von Sievert
Suche

Výrobky

Bitumenová plošná hydroizolace ÖKOPLAST®

ÖKOPLAST® bitumenové silnovrstvé izolace se vyznačují svou ekonomickou hodnotou z hlediska vlastností při zpracování a kvalitou výrobku Díky tomu utěsňují bezpečně, racionálně a podle normy. Můžete si zvolit mezi ÖKOPLAST® 1K 20B und ÖKOPLAST® 2K 20B. S výrobkem ÖKOPLAST® Plus 55Z se z našeho jednosložkového výrobku ÖKOPLAST® 1K 20B stane reaktivní silnovrstvá izolace. Výrobky ÖKOPLAST® lze snadno a bezpečně zpracovávat naším peristaltickým čerpadlem PP99.

Bitumenová plošná hydroizolace ÖKOPLAST®

Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka. Podklad musí být pevný, nosný, bez námrazy a bez separačních látek.
Základní nátěr:IMBERAL® Aquarol 10D
Izolace:ÖKOPLAST® 1K 20B
ÖKOPLAST® 2K 20B
Výztužná vložka:IMBERAL® VE 89V

Oblasti použití

  • K utěsnění stavebních dílů dotýkajících se zeminy proti stříkající vodě, půdní vlhkosti a nehromadící se průsakové vodě, netlakové vodě, hromadící se průsakové vodě a tlakové vodě
  • na svislých a vodorovných vnitřních a vnějších plochách

Výhody systému

  • Snadné zpracování
  • rychlé ztuhnutí
  • s výztužnými vlákny