Weitere Marken von Sievert
Suche

Výrobky

Hydroizolace soklů IMBERAL® RSB 55Z

Vnější povrchy stavebních dílů potřebují stálou a souvislou ochranu proti vlhkosti a pronikající vodě. Přesto ve stavební praxi představují problém určité detaily, např. realizace vodorovné izolace v obkladové vrstvě nebo pod ní. IMBERAL® RSB 55Z má mimořádnou odolnost vůči tlaku a je ideálním výrobkem pro souvislou izolaci v oblasti soklu.

Hydroizolace soklů IMBERAL® RSB 55Z

Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka. Podklad musí být pevný, nosný, bez námrazy a bez separačních látek.
Základní nátěr:IMBERAL® Aquarol 10D
Izolace:IMBERAL® RSB 55Z
Výztužná vložka:IMBERAL® VE 89V

Oblasti použití

  • Zvláště na izolaci průřezu zdi na styku zdi a soklu
  • Na plochy pokládky cihel
  • Jako hydroizolace pod poloválcová ložiska
  • jako alternativní systém hydroizolace pro balkony a terasy

Výhody systému

  • rychlá odolnost vůči dešti
  • odolnost vůči tlakové vodě po 16 hodinách
  • možnost omítání
  • Nepropouští radon
  • Pro všechny minerální podklady
  • odolný vůči stárnutí a UV záření