Weitere Marken von Sievert
Suche

Výrobky

Sanace ploché střechy DAKORIT® PUR1K 30P

Pokud není plochá střecha těsná, spočívá často jednoduché a levné šeření v druhém střešním plášti. V důsledku stárnutí, povětrnostních vlivů a vlivů prostředí dochází často k poškození plochých střech z hlediska její podstaty funkční použitelnosti. Křehkost, praskliny, bubliny, vrásky a netěsnosti na střešním plášti si žádají opravu nebo důkladnou sanaci.

Sanace ploché střechy DAKORIT® PUR1K 30P

Podklad:Bitumenové pásy
1. nátěr:DAKORIT® PUR1K 30P
Vložka:DAKORIT® DV110 89V
(v případě nutnosti)
2. nátěr:DAKORIT® PUR1K 30P

Oblasti použití

  • Hydroizolace plochých střech DIN 18531
  • Bitumenové střešní role
  • plech, minerální podkladové
  • střešní fólie v rolích ověřené zkušebnou
  • Venkovní prostor

Výhody systému

  • velmi dobrá stabilita během zpracování ve styčném prostoru
  • bez nutnosti podkladové nátěru na bitumenovém podkladu
  • Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • připraven k použití, jednosložkový

Zkušební certifikáty

Podle DIN 18531 podle ETAG 005