Suche

ISO 9001 - Optimalizace procesů, trvale udržitelná kvalita

Kvalita a spokojenost zákazníků, efektivita a citlivost patří mezi klíčové faktory úspěchu moderní firmy ve zdravém konkurenčním prostředí. Jak se vám však podaří zlepšit chod vaší společnosti, optimalizování pracovních procesů a zefektivnění požadavků na organizaci a řízení? Odpověď je jednoznačná: Zavedením spolehlivého systému řízení kvality.

Základem pro splnění těchto požadavků je norma řízení kvality ISO 9001, která  slouží, jako nejpoužívanější standard v řízení kvality.

ISO 9001 stanoví minimální požadavky na váš systém řízení kvality. Ty pak musí být implementovány tak, aby byly splněny nejen požadavky zákazníků, ale i další požadavky na kvalitu vašich produktů nebo služeb. Týká se to například:

  • Zvýšení transparentnosti obchodních procesů
  • Trvalého zlepšení spokojenosti zákazníků
  • Výrazného snížení chybovosti a tím i nákladů

Základním principem DIN EN ISO 9001 je procesně orientovaný přístup. Procesně orientovaný systém řízení kvality doprovází a dokumentuje všechny základní provozní procesy a podrobuje je zkoušce. Výsledkem je, že příležitosti k optimalizaci mohou být odhaleny i v dobře fungujících organizacích.

Zdroj: www.tuev-sued.de