Suche

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro naši internetovou stránku

Váš zájem o naši prezentaci na internetu a o nabídky na našich internetových stránkách nás velmi těší. Ochraně Vašich osobních údajů a ostatních nám poskytnutých informací přikládá společnost Heinrich Hahne GmbH & Co. KG vysokou důležitost. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci použití našich internetových stránek probíhá výhradně s ohledem na níže uvedená ustanovení a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, které údaje při Vaší návštěvě našich internetových stránek a při použití nabídek na našich internetových stránkách shromažďujeme, jak je zpracováváme a která práva Vám v souvislosti s tím náležejí. Kromě toho Vám vysvětlíme, jaká doprovodná opatření jsme v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů učinili po technické a organizační stránce. Tyto informace Vám sdělujeme v souladu s čl. 13, 14 nařízení GDPR.

A. Správce a poskytovatel služeb

Správcem odpovědným za provozování této internetové stránky ve smyslu evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG v novém znění) a zároveň poskytovatelem služeb ve smyslu zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) je společnost

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln

Tel.: +49 2363 56 63 -0
Fax: +49 2363 56 63 -90
E-mail: info@hahne-bautenschutz.de

B. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Heinrich Hahne GmbH & Co. KG jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat poštou na shora uvedené adrese nebo e-mailem zaslaným na: datenschutz@sievert-ag.de.

C. Osobní údaje

Osobními údaji jsou takové údaje o osobních či věcných poměrech, které lze bez dalšího a jednoznačně přiřadit k Vaší osobě. Sem patří například Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo, Vaše e-mailová adresa nebo také internetový identifikátor.

D. Rozsah shromažďování a použití Vašich osobních údajů včetně účelů zpracování

I. Návštěva naší internetové stránky

Pro pouhou návštěvu naší internetové stránky a vyvolání informací na ní uložených není nutné sdělovat osobní údaje.

Během Vaší návštěvy naší internetové stránky shromažďujeme a používáme pouze údaje, které nám automaticky sdělí Váš internetový prohlížeč:

 • datum a čas vyvolání našich internetových stránek,
 • typ Vašeho prohlížeče,
 • nastavení Vašeho prohlížeče,
 • Vaše IP adresa,
 • Vámi navštívené stránky,
 • internetová adresa webové stránky, z níž jste se kliknutím na odkaz dostali na naši internetovou stránku (tzv. referrer).

Tyto údaje používáme, abychom Vám technicky umožnili návštěvu našich internetových stránek. Vaši úplnou IP adresu zpracováváme jen po dobu Vaší návštěvy. Pokud nebudeme moci zpracovávat IP adresu Vámi používaného koncového zařízení, nebude možné přenést obsah našich internetových stránek do Vašeho prohlížeče.

II. Použití našich kontaktních údajů / kontaktních formulářů

Spojit se s námi můžete rovnou prostřednictvím e-mailové adresy uveřejněné na naší internetové stránce. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které nám sdělíte e-mailem (mj. e-mailovou adresu), a informace pro zpracování Vaší žádosti. Tato korespondence je ukládána s ohledem na případné existující zákonné lhůty pro archivaci a po uplynutí těchto lhůt vymazána.

Pokud k navázání kontaktu využijete kontaktní formulář vyvěšený na naší internetové stránce, shromažďujeme s Vaším souhlasem tyto osobní údaje:

 • obor,
 • oslovení,
 • Vaše jméno a příjmení,
 • Vaši adresu (ulice, číslo popisné, PSČ, obec, stát),
 • Vaši firmu (dobrovolný údaj),
 • Vaši e-mailovou adresu,
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaše faxové číslo (dobrovolný údaj).

Osobní údaje a informace, které nám sdělíte prostřednictvím kontaktního formuláře, shromažďujeme, zpracováváme a používáme za účelem zpracování Vaší žádosti. Tato korespondence je ukládána s ohledem na případné existující zákonné lhůty pro archivaci a po uplynutí těchto lhůt vymazána.

Vámi poskytnuté osobní údaje dále používáme pro marketingové účely formou zasílání informací o našich výrobcích a službách. Proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. Bližší informace o Vašem právu vznést námitku najdete pod bodem J. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

III. Přihlášení do interní sekce

Coby obchodní partner nebo zaměstnanec obchodního partnera máte možnost přihlásit se použitím své e-mailové adresy a svého hesla do interní sekce. Při přihlašování do Vašeho osobního profilu používáme z důvodu autentizace Vaši e-mailovou adresu a Vaše heslo.


IV. Použití souborů cookie


V. Použití nástroje webové analýzy „Piwik/Matomo“

Na naší internetové stránce používáme software Piwik/Matomo. Díky němu můžeme sledovat pohyby návštěvníka a chování uživatelů na našich internetových stránkách. To slouží k tomu, abychom mohli obsah a strukturu našich internetových stránek uzpůsobit Vašemu uživatelskému chování, a tím je i upravit na míru podle Vašich potřeb.

Piwik/Matomo k tomu využívá soubory cookie. Před zpracováním osobních údajů v něm uložených je anonymizována IP adresa, čímž se vyloučí reference ke konkrétní osobě. Díky použitým souborům cookie následně s pomocí pseudonymů sestavujeme uživatelské profily. Tyto pseudonymizované uživatelské profily nespojujeme bez Vašeho výslovného souhlasu s případnými údaji uloženými o Vaší osobě.

Pokud nesouhlasíte se zaznamenáváním svého uživatelského chování, klikněte prosím na níže uvedený odkaz pro vznesení námitky proti použití údajů o Vaší návštěvě a pro potlačení sledování webové stránky.

Tady se můžete rozhodnout, jestli smí být ve Vašem prohlížeči uložen jednoznačný soubor cookie pro webovou analýzu s cílem umožnit provozovateli webové stránky zaznamenávat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud se chcete rozhodnout pro jeho neuložení, klikněte na níže uvedený odkaz, jímž se ve Vašem prohlížeči uloží deaktivační soubor cookie Matomo.

Pokud ve svém prohlížeči vymažete všechny soubory cookie nebo deaktivační soubor cookie Matomo, upozorňujeme, že na deaktivační odkaz musíte kliknout znovu.

VI. Začlenění videí z kanálu YouTube na naší internetové stránce

Za účelem prezentace našich služeb a výrobků používáme také videa. Pro začlenění videí na našich internetových stránkách využíváme služeb společnosti YouTube. Správcem je společnost YouTube LLC., 901 Cherry Ave, San Bruno, Kalifornie 94066 (USA).

Videa z kanálu YouTube se zobrazí až po samostatném vyvolání v oddělené dílčí sekci Vašeho internetového prohlížeče. Bez Vašeho svolení nejsou společnosti YouTube během použití našich internetových stránek přenášeny žádné údaje. Tento režim ochrany osobních údajů zabraňuje, aby Váš prohlížeč odesílal společnosti YouTube údaje, aniž byste si prohlíželi uložená videa.

Pokud kliknete na tlačítko „Přehrát video“, budou společnosti YouTube přeneseny tyto údaje: IP adresa Vámi používaného koncového zařízení, informace o Vámi používaném prohlížeči, Vámi používaný operační systém a také datum a čas použití naší internetové stránky, na nichž se video zobrazí. Pro přehrání videa v okně Vašeho prohlížeče je přenos nezbytný.

Přehrání vloženého videa nelze přiřadit k Vaší osobě, ledaže jste registrovaným uživatelem služby YouTube a v době přehrávání přihlášen u této služby. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů při použití YouTube získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů vydané společností YouTube pod odkazem policies.google.com/privacy.

VII. Webové fonty

Na naší internetové stránce používáme z důvodu jednotného zobrazení typů písem tak zvané webové fonty. Jedná se o skriptovací knihovny, které poskytuje firma MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA („MyFonts“).

Při vyvolání stránky nahraje Váš prohlížeč do paměti Vašeho prohlížeče typy písem nezbytné pro správné zobrazení textů. Kvůli tomu musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti MyFonts. Díky tomu MyFonts pozná, že skrze Vaši IP adresu Vašeho koncového zařízení byla vyvolána naše internetová stránka. Kromě toho se přenáší typ prohlížeče včetně příslušné verze, operační systém koncového zařízení a právě používané typy písem.

Přenos může proběhnout také na server firmy MyFonts v USA, a tudíž i v zemi mimo státy Evropské unie („třetí země“). Pověření firmy MyFonts probíhá v tomto případě na základě rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. 7. 2016, podle něhož v USA existuje odpovídající úroveň ochrany (rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany podle čl. 45 nařízení GDPR).

Použití webových fontů společnosti MyFonts probíhá v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení naší prezentace na internetu, lepších časů nahrávání, nízkých administrativních výdajů a jednotného zobrazení pro všechna koncová zařízení.

Bližší podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů společností MyFonts dostanete na odkazu: https://www.monotype.com/legal/terms-conditions-business.

E. Na jakém právním základě probíhá zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme při dodržování požadavků evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a národních předpisů o ochraně osobních údajů (spolkový zákon o ochraně osobních údajů, zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) k dosažení těchto účelů:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí obsahů zveřejněných na naší internetové stránce k vyvolání uživatelem. Zpracování tady probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) nařízení GDPR.

To samé platí pro zpracování osobních údajů kvůli zpracování Vašich žádostí sdělených prostřednictvím kontaktního formuláře i jiným způsobem.

Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas. Zpracování pak probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. Při získání souhlasu Vás informujeme o konkrétním účelu zamýšleného zpracování. Souhlas, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. O možnosti odvolat souhlas Vás informujeme při udílení souhlasu.

Nakonec zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud na tom máme oprávněný zájem, pakliže nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva vyžadující ochranu Vašich osobních údajů. Zpracování v takovém případě probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR a dále § 15 odst. 3 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). K těmto zpracováním patří použití nástrojů k vyhodnocování Vašeho uživatelského chování na naší internetové stránce při použití souborů cookie a zapojení videí do prezentace výrobků a služeb. Sledujeme přitom naše oprávněné zájmy, totiž uzpůsobením našich internetových stránek vytvořit pro Vás jejich příjemné a pohodlné použití z hlediska designu a obsahu stránek. Pokud Vaše osobní údaje používáme i pro marketingové účely v zákonem přípustném rozsahu, sledujeme tím naše oprávněné zájmy uvést naše výrobky a služby na trh.

Pokud se přihlásíte coby obchodní partner nebo zaměstnanec našeho obchodního partnera použitím svých přihlašovacích údajů do interní sekce, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) nařízení GDPR.

F. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Uvnitř společnosti Heinrich Hahne GmbH & Co. KG dostávají Vaše osobní údaje ta specializovaná oddělení, která je potřebují k plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření (např. personální oddělení v případě žádostí o pracovní místo, odbyt pro zpracování poptávek ve věci našich výrobků a služeb). Kromě toho je dostávají ta specializovaná oddělení, která Vaše osobní údaje zpracovávají na základě oprávněného zájmu, například marketing kvůli marketingovým účelům.

Pokud je to nezbytné, předáváme údaje kromě výše jmenovaným firmám také poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají (např. poskytovatelé poštovních služeb, logistické firmy, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé služeb vybírající peníze a právní zástupci).

Jinak Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám mimo společnost Heinrich Hahne GmbH & Co. KG v případech, kdy pro to existuje zákonná povinnost (např. úřady činné v trestním řízení).

G. Předáváme Vaše osobní údaje mezinárodním organizacím nebo do třetích zemí?

Kvůli uložení a přehrávání videí jsme začlenili technického poskytovatele služeb (YouTube LLC.), který má své sídlo v zemi mimo státy Evropské unie („třetí země“). Začlenění firmy YouTube LLC. probíhá v tomto případě na základě rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. 7. 2016, podle něhož v USA existuje odpovídající úroveň ochrany (rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany podle čl. 45 nařízení GDPR). Odpovídající úroveň ochrany existuje též u firem, které mají certifikaci o shodě v rámci štítu EU-USA (Privacy Shield). Aktuální certifikát pro YouTube LLC. si můžete prohlédnout na www.privacyshield.gov/list.

Pokud někdy v budoucnu pověříme další nebo jiné poskytovatele služeb kvůli provozování této internetové stránky, kteří budou zpracovávat osobní údaje uživatelů naší internetové stránky v některém ze států mimo EU, pak se tak bude dít jen v případě, že je na základě rozhodnutí Evropské komise stanoveno, že v příslušné třetí zemi existuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 nařízení GDPR) nebo při neexistenci takového rozhodnutí existují vhodné záruky pro ochranu Vašich osobních údajů a za podmínky, že pro Vás budou k dispozici vymahatelná práva a účinná právní ochrana (čl. 46 nařízení GDPR). V každém případě probíhá předávání Vašich osobních údajů poskytovateli služeb v třetí zemi, jen pokud ten s námi předem uzavře dohodu o zpracování na základě standardních evropských smluvních ustanovení.

H. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu použití naší internetové stránky. Doba platnosti použitých souborů cookie činí nanejvýš 1 den, s výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytné pro trvalé respektování Vašich námitek. Pokud Vaše osobní údaje podléhají daňově právním, obchodně právním nebo jiným zákonným lhůtám uchovávání, uchováváme tyto údaje do doby uplynutí shora uvedených lhůt. Pokud nám prostřednictvím kontaktních formulářů vyvěšených na naší internetové stránce zašlete podklady v souvislosti se žádostí o pracovní místo, budeme tyto podklady uchovávat až do ukončení procesu s uchazečem o pracovní místo.

Pokud jsme Vaše osobní údaje uchovali pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu, vymažeme tyto údaje v okamžiku, kdy vznesete námitku proti jejich dalšímu použití pro marketingové účely. To neplatí, pokud tyto údaje podléhají zákonným lhůtám o uchovávání. V tom případě jsou však tyto údaje pro marketingové účely zablokovány.

I. Informace o právech subjektu údajů / dozorový úřad

Každý uživatel má právo na přístup k informacím o jeho osobních údajích uložených u společnosti Heinrich Hahne GmbH & Co. KG a zpracování, které s tím souvisí, a to podle čl. 15 nařízení GDPR, právo na opravu svých údajů podle čl. 16 nařízení GDPR, právo na výmaz svých údajů po splnění smlouvy podle čl. 17 nařízení GDPR, pokud to není v rozporu s povinností je uchovávat, právo na omezení zpracování podle čl. 18 nařízení GDPR, právo vznést námitku podle čl. 21 nařízení GDPR a dále právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení GDPR.

Pokud jste společnosti Heinrich Hahne GmbH & Co. KG udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena právoplatnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle čl. 77 nařízení GDPR.

V případě otázek a informací týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a uplatnění shora uvedených práv se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedených kontaktech.

J. Informace o právu vznést námitku podle čl. 21 nařízení GDPR

Právo vznést námitku ve zvláštních situacích

Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, které je nezbytné k splnění úkolu prováděnému ve veřejném zájmu nebo při výkonu z veřejné moci (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e), jímž byla společnost Heinrich Hahne GmbH & Co. KG případně pověřena. To platí též pro profilování opírající se o shora uvedené ustanovení. Pokud vznesete námitku proti zpracování, nebudeme už Vaše údaje k těmto účelům dál zpracovávat, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k marketingovým účelům včetně s tím souvisejícího předloženého zpracování (profilování)

Vaše osobní údaje zpracováváme k marketingovým účelům a kvůli tomu předem provádíme zpracování s cílem orientovat naše marketingová opatření na Vaše zájmy (profilování). Toto zpracování pro účely přímého marketingu probíhá na základě převažujícího oprávněného zájmu společnosti Heinrich Hahne GmbH & Co. KG.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. To platí též pro profilování, pokud se to týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak už nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dál zpracovávat.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem uzpůsobení našich internetových stránek podle potřeb uživatele (vytváření uživatelských profilů)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzpůsobení našich internetových stránek podle potřeb uživatele. Kvůli tomu sestavujeme uživatelské profily s použitím pseudonymů, dokud nevznesete námitku proti takovému zpracování. V žádném případě nespojujeme uživatelské profily s údaji, které se týkají nositele pseudonymu.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem uzpůsobení našich internetových stránek podle Vašich potřeb. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme už dál Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Vznést námitku můžete prostřednictvím shora uvedeného odkazu.

V ostatních případech můžete námitku bez dodržení zvláštní formy zaslat na:

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln

Tel.: +49 2363 56 63 -0
Fax: +49 2363 56 63 -90
E-mail: info@hahne-bautenschutz.de

 

K. Musí uživatelé poskytnout společnosti Heinrich Hahne GmbH & Co. KG osobní údaje?

Za účelem použití naší internetové stránky je technicky nezbytné, abychom shromažďovali a zpracovávali osobní údaje uvedené pod body D. a I. Bez těchto údajů nejsme schopni poskytnout obsah naší internetové stránky. Ostatně Vaše žádosti můžeme zpracovat, jen pokud nám k tomu poskytnete osobní údaje označené v kontaktních formulářích jako povinné.

L. Používáme automatizované rozhodování?

Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něho má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22 nařízení GDPR). Taková automatizovaná rozhodnutí zásadně nepoužíváme. Pokud výjimečně takové zpracování uskutečníme, budeme Vás o tom předem informovat.

M. Vytváření profilů (profilování)

Osobní údaje uživatelů zpracováváme částečně automatizovaně s cílem informovat uživatele na našich internetových stránkách o našich službách a výrobcích, aby to co nejvíce odpovídalo jejich zájmům. V souvislosti s tím zohledňujeme uživatelské chování (mj. doba návštěvy; vyvolané stránky; hledané výrazy; stránka, z níž se uživatel dostal na naše internetové stránky).

N. Bezpečnostní opatření

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, zejména pak proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob.

Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě zdokonalována podle technologického vývoje. Ostatně při shromažďování a zpracování osobních údajů využíváme jen zaměstnance, kteří jsou vázáni zachováním mlčenlivosti o osobních údajích.

O. Rozsah a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro použití námi nabízených internetových stránek. Neplatí pro internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž jen odkazujeme uvedením odkazu. Za cizí prohlášení a směrnice, která jsou v rozporu s naší prezentací na internetu, nepřebíráme žádnou odpovědnost ani ručení.

Vyhrazujeme si právo čas od času upravit shora uvedená ustanovení o ochraně osobních údajů podle budoucích změn týkajících se shromažďování a zpracování osobních údajů. Významné změny přitom budou oznámeny jasně viditelným sdělením umístěným na našich internetových stránkách.

 

Stav: 17. 12. 2019