Weitere Marken von Sievert
Suche

Bezpečná obnova střech DAKORIT® PUR1K 30P

V důsledku stárnutí, povětrnostních vlivů a vlivů prostředí jsou ploché střechy často poškozeny. Křehnutí, praskliny, bubliny, vrásky a netěsnosti na střeše vyžadují rychlou opravu. Pokud plochá střecha prosakuje, je druhý obnovující plášť střechy obvykle nejjednodušším a nákladově nejefektivnějším řešením, a to aniž by bylo nutné odstraňovat a ekologicky likvidovat původní krytinu. DAKORIT ® PUR1K 30P přináší řešení pro mnoho podkladů. Tekutá konzistence vytváří velmi silnou, hladkou, houževnatou a elastickou střechu.

 • Těsnění plochých střech podle DIN 18531 a ETAG 005
 • bitumenové střešní pásy
 • Plechy a minerální podklady
 • Fóliové střešní krytiny
 • Pro venkovní použití

Tento materiál se uplatní především pro řešení velmi namáhaných spojů a prostupů jako jsou např. světlíky, ventilátory, komíny a anténní stojany. Tato tekutá jednosložková střešní folie vyniká jednoduchou a přitom naprosto bezpečnou aplikací.

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Flachdächer im Wohn- und Industriebereich
 • Neubau und Instandsetzung
 • Balkone, Terrassen, Laubengänge im HADALAN®-System
 • Anschlüsse

Charakteristika produktu

je okamžitě po otevření použitelný střešní tmel, který se aplikuje v tekuté formě. Při reakcí se vzdušnou vlhkostí hmota rychle zasychá a stává se z ní bezešvá, vysoce elastická, paropropustná a trhliny přemosťující střešní folie. Dlouhodobě odolává působení termických jevů.

 

Balení:17 kg / 7 kg / 3,5 kg plechovka
Barevný odstín:stříbrošedá
Hustota:1,5 kg/l
Teplota pro zpracování:5 °C až 30 °C
Zatížení chůzí:po cca 1 hod.1
Plné zatížení:po cca 2 dnech1
Paroporpustnost μ:2310
sd hodnota:3,97 m
Spotřeba na vrstvu
v závislosti na podkladu a budoucím zatížení:
2,5 – 3,5 kg/m2

                                                                                                 1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

CHARAKTERISTIKA
DAKORIT® PUR1K 30P je okamžitě po otevření použitelný střešní tmel, který se aplikuje v tekuté formě. Při reakcí se vzdušnou vlhkostí hmota rychle zasychá a stává se z ní bezešvá, vysoce elastická, paropropustná a trhliny přemosťující střešní folie. Dlouhodobě odolává působení termických jevů.
Materiál DAKORIT® PUR1K 30P má tyto vlastnosti:
 • Vysoce flexibilní i při nízkých teplotách
 • Pochůzný
 • Dlouhodobě odolný UV záření
 • Vodotěsný
 • S vysokým obsahem pevných částic
 • S vysokou odolností proti povětrnostním vlivům

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, hliníkové vločky, rozpouštědla, přísady, plniva a pigmenty

  POUžITí
  DAKORIT® PUR1K 30P se používá ve spojení s netkanou textilií jako elastická střešní ochranná vrstva, která je vhodná na celoplošně provedené opravy plochých střech nebo na utěsnění kritických míst. Vytváří dokonalé a trvanlivě odolné spoje mezi všemi běžně použivatelnými materiály v oblasti střech a staveb. Vhodnými podklady jsou např.: bitumenové pásy, střešní folie, plechy, střešní izolační materiály odolné rozpouštědlům, beton a cementové potěry atd.

  SPOTřEBA
  Spotřeba na vrstvu
  v závislosti na podkladu
  a budoucím zatížení


  2,5-3,5 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Nečistoty odstraňte mechanicky nebo parním čištěním.
   Odlupující se spoje mezi dvěma bitumenovými pásy nebo jejich napojení popř. větší trhliny při rekonstrukcích ošetřete materiálem DAKORIT® ES 40B. V případě použití ve spojení s PE a PVC fóliemi doporučujeme zkontrolovat kompaktibilitu nebo provést test přídržnosti. Savé minerální podklady je nutné opatřit základním nátěrem DAKORIT® PUR1K 30P v poměru 2:1 s HADALAN® EPV 38L. Alternativně lze tyto povrchy penetrovat s materiálem HADALAN® DDV 32P a na něj lze nanášet první nátěr izolace v časovém intervalu > 6 <24 hod. Alternativně mohou být savé povrchy ošetřeny s penetrací HADALAN® HV2 30DD. Další nátěr lze provádět přibližně po 20 min.
   Níže jmenované podklady a izolační fólie rovněž předem natřete penetrací HADALAN® HV2 30DD:
   EVALON
   VAE PLAN Type F
   Amman Type CB-1.8 mm TPO-E-GV
   Saar Gummiwerke SG tan
   FDT Repanol fK

   Následující podklady předem natřete penetrací DAKORIT® HG1 31H :
   RESTRIX SK, -SK P, SK W, -MB, -CL
   FDT Rhenofol CG
   Sika SLP-15 G
   FDT Rhenopol f
   Bauder FPO T-TSV 15
   Bauder Thermofol D 15
   Samafil T
   V případě jiných podkladních materiálů doporučujeme vyžádat další technické informace nebo provést test přídržnosti.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech. Před aplikací materiál krátce promíchejte.
    1.Plechové pláty, oplechování, prostupy a kovové kryty (železo, nerez, hliník, měď, zinek) stejně jako různé plasty by měly být opatřeny základním nátěrem HADALAN ® HV2 30DD (viz. technický list). Další nátěr lze provádět přibližně po 20 min.
    2.DAKORIT® PUR1K 30P nanášejte v první vrstvě gumovou stěrkou a následně plochu sjednoťte válečkem (spotřeba cca 1,5 kg/m2).
    3.Do čerstvého nátěru rozprostřete a lehkým tlakem bez tvoření boulí vmáčkněte netkanou textilii DAKORIT® DV110 89V. Překrytí pásů musí být nejméně 5 cm.
    4.Po zaschnutí prvního nátěru aplikujte stejným způsobem konečnou vrstvu.


    Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 30 °C.
    • DAKORIT® PUR1K 30P není vhodný pro ploché střechy s porostem
    • Čerstvý materiál chraňte před deštěm.
    • Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    • Načatá balení mají omezenou životnost.
    • DAKORIT® PUR1K 30P obsahuje rozpouštědla, které vytváří při zpracování slabý zápach.
    • Dbejte, aby při provozu střechy nedocházelo k nepřiměřenému poškozování nátěru.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Množství na paletě
      Hustota1)
      Barevný odstín
      Zatížení chůzí1)
      Plné zatížení1)
      Prodloužení při přetržení1)
      Teplota pro zpracování
      Maximální přídržnost
      v systému1)
      Obsah pevných částic
      Odolnost vůči dešti
      dle DIN 52461
      Skladování

      Paroporpustnost μ
      sd hodnota
      plechovka
      17 kg/7 kg/3,5 kg
      32/72/96 ks
      1,5 Kg/l
      stříbrošedá
      po cca 1 hod.
      po cca 2 dnech
      cca 55%
      5 °C až 30 °C

      > 6,5 N/mm2
      > 90%

      po cca 1 hod.
      v chladu, ne mrazu,
      6 měsíců
      2310
      3,97 m

       Skladba systému


       Podklad:asfaltové pásy
       1. vrstva:DAKORIT ® PUR1K 30P
       Zpevňující tkanina:DAKORIT ® DV110 89V
       2. vrstva:DAKORIT ® PUR1K 30P

       Přehled výhod

       • jednoduché zpracování i pro složité spoje a prost
       • Bezpečnost a jistoto pro ideální těsnění spojů
       • Velmi dobrá přilnavost k asfaltovým pásům a podkladům bez použití penetrace
       • Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
       • Jednosložkový materiál je okamžitě připraven k použití
        • Vysoká flexibilita u za studena
        • Propustnost pro vodní páru
        • Odolnost teplotám od -40 ° C do 90 ° C
        • Odolnost vůči létajícím jiskrám a sálavému teplu podle DIN 4102
        • Odolnost vůči dešti podle DIN 52461 již po 1 hodině

         Systémové výrobky