Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® DS91 13P hydroizolační vrstva nejnovější generace

Balkony, terasy a lodžie se stále více stávají rozšířeným obytným prostorem. Nároky na jejich využívání stále rostou. Zároveň patří tyto místa mezi nejvíce namáhané části budov. Musí čelit neustálým změnám tepla a chladu, sucha a mokra. Tyto časté změny rychle způsobují poškození povrchů a hrozí riziko zatékání. Dvousložková hydroizolace HADALAN® DS91 13P je vysoce kvalitní, bezešvá samonivelační těsnící hmota, která se používá bez výztužné tkaniny. Tato technologie umožňuje, aby sanace balkonů za použití tekutých folií dosáhla nové dimenze.

 • snadná sanace vlhkých podkladů společně v systému s uzavírací vrstvou HADALAN® EBG 13E
 • Balkóny
 • Terasy
 • Vnější schodiště
 • Lodžie

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Balkon- und Terrassenflächen
 • Laubengänge
 • Beton-und Estrichflächen
 • Plattierungen

Charakteristika produktu

Tekutá hydroizolační folie HADALAN® DS91 13P se používá hlavně pro izolování balkonových povrchů, které jsou velmi exponované, a kde hrozí vysoké riziko vzniku prasklin. Materiál HADALAN® DS91 13P je na bázi polyuretanové pryskyřice a má zvýšenou schopnost přemostit trhliny. Díky těmto vlastnostem poskytuje nejvyšší možnou bezpečnost proti zatékání a to už v tloušťce vrstvy 1-2 mm.

 

Gebinde:13 kg/4 kg Kombi-Gebinde
Farbton:grau
Verarbeitungstemperatur:+8 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit:ca. 20 Minuten
Regenfest:nach 1 Stunde1
Begehbar:nach ca. 1 Tag1
Verbrauch:1,2 kg/m2 je mm Schichtdicke

                                                                         1) Bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® DS91 13P je dvousložková hydroizolační směs na bázi polyurethanové pryskyřice. Po vyzrání vykazuje vysokou flexibilitu i za studených podmínek. Materiál lze použít pro balkonové těsnění podle DIN 18531-5 jako certifikovanou těsnící vrstvu podle ETAG 005 a to bez výztužné tkaniny.
 • Flexibilní i v mrazu
 • Lze použít bez výztužné tkaniny
 • Překlenuje trhliny
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Umožňuje difúzi vodních par

SLOžENí
Polyuretanová pryskyřice, přísady, plniva a pigmenty.

  POUžITí
  HADALAN® DS91 13P se používá jako těsnicí hydroizolační vrstva na minerální a keramické podklady balkonů a teras. Podle DIN 18531-5 není nutné používat výztužnou tkaninu; materiál lze použít i pro bezpečné těsnění detailů a problematických spojů. HADALAN® DS91 13P je systémový produkt, který lze použít jako hydroizolace na litý uzavírací epoxidový systém HADALAN® EBG 13E a to rovněž na kritických podkladech. Pro finální pochozí vrstvy jsou k dispozici různé dekorativní povrchy.

  SPOTřEBA
  Vrstva 1mm
  Spotřeba
  Dle DIN 18531-5 2 mm
  cca 1,2 kg/m2

  cca. 2,4 kg/m2


   1) Při teplotě vzduch 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Obsah zbytkové vlhkosti v podkladu nesmí být vyšší než 4% (měřeno CM metodou). Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Pro přípravu podkladu použijte penetraci HADALAN® EBG 13E. Po vyschnutí penetrace naneste uzavírací a vyrovnávací vrstvu HADALAN® EBG 13E s plnivem HADALAN® FGM003 57M a to min. ve 2 mm vrstvě. Zbytkovou vlhkost v podkladu lze též uzavřít epoxidovou penetrací HADALAN® EG145 13E. Povrch musí být před aplikací hydroizolace zcela suchý. Případná vlhkost podkladu bude mít bez použití uzavíracích vrstev za následek tvorbu bublin anebo odlupování. Dilatační a okapové profily musí být osazeny ještě před započetím izolačních prací, tak aby je bylo možné napojit do čerstvé nátěrové hydroizolační hmoty.

    PRACOVNí POSTUP
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za použití pomalého chodu míchacího přístroje (přibližně 400 otáček za minutu) směs dokonale promíchejte, tak aby byla homogenní a bez šmouh. Doba míchání je 2 minuty.
    2.Poté se materiál nalije do čisté míchací nádoby a znovu se promíchá. Tento pracovní krok je nezbytný, protože materiál, který není promíchán homogenně (na stěnách nádoby nebo na míchací metle), vede k poškození izolační vrstvy (materiál neztvrdne, zůstane lepivý).
    3.Po promíchání se nejprve natřou spojovací plochy, prostupy atd.
    4.Poté materiál HADALAN® DS91 13P rovnoměrně nanášejte na plochu v požadované vrstvě vrstvě a to pomocí speciální ozubené stěrky Zahnleiste Spezial 48. Pro svislé oblasti je vhodné použít mohérové ​​válečky.
    5.Pro aplikaci na šikmé a svislé plochy je nutné použít pro zvýšení stability a hustoty nátěru přísadu HADALAN® SM 57DD a to 1-2 l na 4 kg HADALAN® DS91 13P. Směs důkladně promíchejte.
    6.1Jednobarevný povrch
    HADALAN® DS91 13P natřete celoplošně PU nátěrem HADALAN® PUR Top 32P v šedé barvě.
    6.2Povrch s barevným chipsem
    HADALAN® DS91 13P natřete barevným nátěrem na PU bázi HADALAN® PUR Top 32P a aplikujte barevné chipsy HADALAN® ColourChips 89V.
    Pečetící nátěr porveďte transparetním nátěrem na PU bázi HADALAN® PUR Top 32P transparent.
    6.3Systém s dekorativním kamínkovým kobercem
    Na hlavní izolaci HADALAN® DS91 13P natřete probarvený PU nátěr HADALAN® PUR Top 32P a zasypejte křemičitým pískem např. Quartz0105 57M . Hlaní hydroizolaci je možné urychlit speciální přísadou HADALAN® BPT 37DD. Krycí kontaktní nátěr lze pak aplikovat již po 20 minutáchí. Kamínkový koberec HADALAN® MST 89M zpracovávejte dle příslušných technických listů.


    Upozornění V případě, že nelze podle specifikací aplikovat následné těsnící nátěry v intervalu mezi 24 a 48 hodinami, je nezbytné po delší době než je 48hod použít penetraci HADALAN® HV Uni 30DD.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Dodržujte teplotu pro zpracování +10 °C do 30 °C
    • Před použitím materiál aktimatizujte min. po dobu 24 hod. na požadovanou teplotu 14 °C.
    • HADALAN ® PUR je reakční pryskyřice, která reaguje s vlhkostí. Z těchto důvodů chraňte materiál do doby dokonalého vyzrání proti vodě. Podklad musí být též zcela vyschlý.
    • Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
    • Při použití částečných množství lze očekávat výrazné změny barev.
    • Snažte se o plynulé napojení mezi jednotlivými baleními.
    • Přidání urychlovače HADALAN® BPT 37DD (max. 2 %) je povoleno pouze při použití v systému kamenného koberce.
    • Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte přípravkem HADALAN® EPV 38L. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
    • Další informace naleznete v pokynech ke zpracování „Renovace, povrchová úprava a dekorativní design tekutými plasty HADALAN® PUR“.
    • Během zpracování a vytvrzování chraňte před přímým slunečním světlem.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Váha balení
      Složka A
      Složka B
      Množství na paletě
      Aplikační teplota
      (vzduch, podklad, produkt)
      Doba zpracován1)
      Hustota1)
      Obsah sušiny
      Viskozita1)
      Poměr mísení váhově
      Další vrstvy po 1)
      Prodloužení do poruchy1)
      Přídržnost
      µ-hodnota
      Min. životnost

      Podnebí      Sklon střechy
      Užitečné zatížení
      Odolnost větr
      Paropropustnost
      Skladování
      Kombi plechovka
      13 kg / 4 kg
      11,7 kg / 3,6 kg
      1,3 kg / 0,4 kg
      42 / 56
      +10 °C až 30 °

      cca 20 Min
      1,2 kg/l
      96 %
      80 dPa.
      9 : 1
      > 24 h
      > 500 %
      > 2 N/mm2
      1700
      W3, předpokládaná
      životnost 25 let
      M/S, střední a
      extremní klimaTL4,
      TH4, extremně vysoké
      teploty
      S1 - S4
      P4, speciální
      2112 kPa
      Sd = 3 m, µ= 1700
      v suchu, 9 měsíců

       Skladba systému


       Podklad:dlaždice, cementový potěr, beton
       Penetrace:HADALAN® EBG 13E
       Příprava podkladu:HADALAN® EBG 13E
       HADALAN® FGM003 57M
       (Vyhlazovací a uzavírací vrstva)
       Hlavní hydroizolace:HADALAN® DS91 13P
       Kontaktní vrstva:HADALAN® PUR Top 32P s přesypem křemičitého písku
       Nášlapná a dekorativní vrstva:HADALAN® MST 89M
       HADALAN® LF68 12P

       Přehled výhod

       • Zkouška dle ETAG 005 složená ve všech oblastech – a to bez výztužného vlákna!
       • Dlouhá otevřená doba zpracování
       • Snadné a bezpečné zpracování (i na svislých stěnách)
        • Rychlé schnutí; Reakční doba s další složkou se může výrazně zkrátit
        • Vysoká elasticita, propustnost pro páry, přemostění trhlin, samonivelační a bez rozpouštědel

         Balkonové systémy

         HADALAN® DS91 13P - těsnění podkladů podle DIN 18531 a se zvýšeným rizikem vzniku trhlin.

         Těsnění střech i balkonů, lodžií a arkád je upraveno v normě DIN 18531. HADALAN® DS91 13P splňuje požadavky na těsnění podle Evropského technického schválení / posouzení (ETA) na základě... more

         Systémové výrobky