Weitere Marken von Sievert
Suche

Nejnovější generace epoxidových pojiv - HADALAN® EBG 13E

Každý, kdo musí renovovat podlahy, často čelí problémům s podklady. Jedním z nich může být „vzlínání“ spodní vlhkosti. To zpravidla vyžaduje časově a technicky náročné řešení. Obvyklá řešení nejsou často možná, protože na použití klasické hydroizolace a cementové potěrové vrstvy chybí výška nebo je nedostatek času.  Podlahové vrstvy a vyrovnávací hmoty často nelze aplikovat v požadované tloušťce, a pokud ano, tak by to vyžadovalo např. kompletní výměnu podlah. S novým systémovým řešením hahne již tyto obavy nejsou problémem: Disperze epoxidové pryskyřice HADALAN® EBG 13E lze použít jako penetrace pro přípravu podkladu a v kombinaci se speciální plnící směsí HADALAN® FGM003 57M slouží jako vyrovnávací podlahová hmota s využitím prakticky na jakémkoli podkladu. Tímto materiálem mohou být vytvořeny rychle a bezpečně hladké zátěžové podlahy, které těsní a zároveň zůstávají propustné parám.  K tomu všemu si uchovávají chemickou i mechanickou odolnost. Materiál neobsahuje VOC a má certifikát na velmi nízké škodlivé emise EC1 Plus. Ve spojení s dalšími produkty ze systému ochrany budov hahne umožňuje různé dokončovací provedení a tak lze volit například barvu či protiskluznost.

 • Suché a vlhké podklady
 • Vnitřní a vnější prostředí
 • Slouží i jako těsnící vrstva proti vodě
 • Na keramické dlažby
 • Materiál je vhodný pro zpevnění povrchu, penetrování, utváření záškrabových a vyrovnávacích vrstev

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Beton und Estrichflächen
 • Innen und außen
 • Auf keramischen Untergründen

  Charakteristika produktu

  HADALAN® EBG 13E je dvousložková vysoce reaktivní disperze epoxidové pryskyřice, která může být použita jako základní penetrační nátěr, nebo v kombinaci se speciálním lehčeným plnivem HADALAN® FGM003 57M jako stěrková samonivelační hmota. Certifikováno a testováno podle DIN EN 1504-2, s přihlédnutím k DIN V 18026 „Systémy povrchové ochrany betonu z výrobků podle DIN EN 1504-2“, v souladu se zkušební třídou OS 8.

   

  Balení combi-pack:plechovka
  Velikost balení:8,5 kg/1 kg
  Míchací poměr:2,4 : 1 váhově
  Přídržnost:3 N/mm2
  Difuzní koeficient μ dle:300 - 500 μ
  Pochůznost:po cca 6 hod.1

                                     1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

  Das Produkt "HADALAN® EBG 13E" wurde nicht gefunden!

  Skladba systému


  Podklad:Podklad musí být pevný, stabilní, nezmrzlý a bez separačních vrstev.
  Penetrace:HADALAN® EBG 13E
  Těsnící a vyrovnávací směs:HADALAN® EBG 13E
  s HADALAN® FGM003 57M

  Přehled výhod

  • Libovolná tloušťka vrstvy
  • Difúzně otevřený systém vhodný také pro mokré podklady
  • Rychlý pracovní postup
   • VOC bez s atestem EC1
   • Odolnost vůči chemikáliím
   • S certifikací

    Systémové výrobky