Weitere Marken von Sievert
Suche

[Translate to tschechisch:] BAUWERKE BESSER ABDICHTEN
PROLASTIC® 55Z - Jetzt noch Leistungsstärker

[Translate to tschechisch:] Wir haben unsere bekannte Hybridabdichtung PROLASTIC® 55Z jetzt noch besser gemacht, damit Sie noch besser arbeiten können.

  • Top Aufziehverhalten
  • Top Standfestigkeit
  • Top Glättverhalten

PROLASTIC® 55Z bietet Ihnen noch mehr Flexibilität in der Ausführung.

Durch die neuen Portionsgebinde mit 2 x 13 kg können Sie nun auch halbe Gebinde anrühren. Durch die Abpackung im Schlauchbeutel reduziert sich auch der Verpackungsmüll deutlich. Das ist nicht nur praktisch, sonder auch nachhaltig.

[Translate to tschechisch:] Bestellformular

[Translate to tschechisch:] per Fax bestellen

online bestellen

PROLASTIC® 55Z rychlá, flexibilní a hospodárná hydroizolace

Pro provádění veškerých stavebních hydroizolací existuje mnoho způsobů a řešení. Nyní existuje produkt, který pokrývá téměř celé spektrum hydroizolací budov: PROLASTIC® 55Z.  Jedná se o dvousložkovou reaktivní hydroizolační hmotu bez obsahu bitumenu. Tento materiál je ideální pro tyto oblasti:

  • Hydroizolace suterénních stěn ve styku se zemí
  • Hydroizolace
  • Hydroizolace základních desek
  • Hydroizolace ve vlhkých a mokrých místnostech
  • Renovace původních hydroizolací včetně živičných
  • Těsnění spojů a pracovních spár v betonových dílech
  • Lepení ochranných a izolačních desek

PROLASTIC® 55Z spolehlivě chrání proti vodě všechny minerální povrchy, které přicházejí do styku se zemí. Materiál je odolný vůči ostřikové vodě, půdní vlhkosti a neakumulující prosakující vodě, proti netlakové vodě a také proti akumulaci prosakující vody a tlakové vodě.

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

  • Beton, Putz, Mauerwerk
  • Feucht- und Nassräume
  • Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich (> 3 m)
  • Bodenplattenabdichtungen
  • Abdichtung im WDV-System
  • Als Bauteilabdichtung unter Fliesen und Platten
  • Als Carbonatisierungsbremse bei Beton
  • Verklebung von Dämmplatten

    Charakteristika produktu

    je moderní hydroizolace bez obsahu bitumenu, která dokonale kombinuje výhody polymery modifikovaných bitumenových silnovrstvých stěrek a minerálních hydroizolací.

     

    Balení:Tekutá složka: 13 kg PP pytlík
    Prášková složka: 13 kg papírový pytlík
    Teplota při zpracování:5 °C až 25 °C
    Odolnost vůči dešti:cca po 2 hod.1
    Odolnost a vyzrání:cca po 16 hod.1
    Spotřeba:na 1 mm vyschlé vrstvy je 1,08 kg

                                                                                      1) Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60 %

    CHARAKTERISTIKA
    PROLASTIC® 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolace špičkových parametrů, která je vhodná pro náročné a složité stavby. Hmota neobsahuje bitumeny. Mezi její významné vlastnosti patří extrémně nízká spotřeba při zachování špičkových izolačních parametrů, rychlosti zrání a vysoké flexibility i za studených podmínek (přemostění trhlin > 2 mm). Materiál má široké využití od izolací spodních staveb, přes balkony a terasy až po bazény, jímky, koupelny a vlhké provozy. Materiál PROLASTIC® 55Z kombinuje aplikační výhody minerálních hydroizolací s vysokou flexibilitou, která je charakteristická pro silnovrstvé bitumenové stěrky. Materiál má následující vlastnosti:
    • Vysokou vydatnost
    • Tlaková vodotěsnost při tloušťce vrstvy 3,0 mm bez textilní vložky do min. 1,5 baru.
    • Tlaková vodotěsnost při tloušťce vrstvy 4,0 mm bez textilní vložky do min. 1,5 baru.
    • Certifikováno podle datového listu WTA 4 - 6 pro podtlak vody do 5 barů.
    • Využití na všech druzích minerálních podkladů, na bitumenových bez penetrace
    • Vhodný pod omítky, obklady a dlažby a jiné dekorativní povrchy. Materiál je přetíratelný, mrazuvzdorný a UV odolný
    • Atest v souladu s PG MDS/FPD dle DIN EN 15814
    • Velmi nízké emise (EC 1 Plus) s vhodností použití v interiérech
    • Izolování svislých a vodorovných konstrukcí včetně jejich spojů a lepení desek XPS
    • Vodorovné těsnění pod zdivem
    • Aplikace strojním stříkáním, hladítkem, štětkou i válečkem
    • Nepropustný radonu při tloušťce vrstvy 2,01 mm
    • Pro napojení na vodotěsné betonové konstrukce podle PG-ÜBB
    • Hloubka uložení > 3 m pod úrovní terénu

    SLOžENí
    Tekutá složka: disperzní polymery, přísady
    Prášek: speciální cement, minerální pojiva, přísady a barviva

      POUžITí
      Izolace PROLASTIC® 55Z má univerzální využití pří izolování a utěsňování staveb v pozemním stavitelství. Používá se pro těsnění svislých i vodorovných konstrukcí pod i nad úrovní terénů včetně jejich napojování v souladu s DIN 18535.

        POUžITí
        Dále se používá pro ošetření spojů mezi stěnami a základovými deskami a také pro sanování původních asfaltových izolací. Velmi dobré uplatnění nachází na stavbách, kde jsou krátké časové termíny a také v interiérech, kde vykazuje velmi nízké emise a také prašnost. Splňuje a překračuje požadavky normy DIN 18533, oddíl 10, tabulka 5. (MDS). Těsnění prahové úrovně, dveří a okenních prvků provádějte za použití pásky IMBERAL® DB-PV 89ZH podle směrnice FPD.Pro utěsnění nádrží a bazénů v pevné konstrukci podle DIN 18535 uvnitř i venku podle W2-B do hloubky vody 10 m, třída trhliny R0-B a R1-B, umístění S1-B a S2-B
        • Beton, omítky, zdivo
        • Vlhké a mokré provozy
        • Utěsnění zpětných spojů a napojení konsturkcí v oblasti základů
        • Hydroizolace základových desek
        • Utěsnění v systému ETICS
        • Jako hydroizolace pod obklady a dlažby
        • Ochrana proti karbonizaci betonu
        • Lepení izolačních desek a panelů
        • Těsnění prahů, vstupních dveří a oken
        • Dřevné konstrukce
        • Dodatečné a renovační hydroizolační práce podle směrnice WTA

        SPOTřEBA
        Zatížení podle 18533-3 (MDS)
        DIN 18533 W1-E
        Izolace pod dlažbou
        Min. spotřeba
        Min. vrstva

        DIN 18533 W4-E
        Izolace soklů-
        v úrovni terénu
        kapilární vlhkost
        pod zdivem
        Min. vrstva

        V souladu s DIN 18533 (PMBC)
        Záškrabová vrstva

        DIN 18533 W1-E4)
        Zemní vlhkost a
        netlaková voda
        Min. vyschlá vrstva

        DIN 18533 W2-E2)4)
        Střední zatížení
        Akumulovaná voda

        Min. vyschlá vrstva

        DIN 18533 W3-E2)4)
        Netlaková voda a zeminou
        pokryté stropy
        Min. vyschlá vrstva

        DIN 18533-3 W4-E4)
        Ostřiková voda -
        soklové oblasti
        izolace kapilární vlhkosti
        pod zdivem
        Min. vyschlá vrstva

        Nádrže a jímky (DIN 18535)
        Třída odpadní vody W1-B
        Třída odpadní vody W2-B
        Min. vyschlá vrstva

        Nádrže a jímky (FPD)
        Třída odpadní vody W1-B
        Třída odpadní vody W2-B
        Min. vyschlá vrstva

        Lepení ochranných desek
        W1-E
        bodově
        celoplošně

        W2-E / W3-E3)
        celoplošně na podklad
        i na desky        2,2 kg/m²
        2,0 mm

        2,2 kg/m²
        2,0 mm


        1 – 2 kg/m²        3,3 kg/m²
        3,0 mm        4,4 kg/m²
        4,0 mm        4,4 kg/m²
        4,0 mm

        3,3 kg/m²
        3,0 mm


        2,2 kg/m²
        2,2 kg/m²
        2,0 mm


        4,4 kg/m²
        4,4 kg/m²
        4,0 mm        2 – 3 kg/m²
        3 – 4 kg/m²


        ca. 4 kg/m²


          1) Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60 % 2) V kombinaci s výztužnou sítí 3) Dbejte doporučení výrobe ochranných desek 4) Není zahrnuto v norměPříPRAVA PODKLADU

          Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
          Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/ m2. Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Podklad může být mírně vlhký.
          Pro použití této hydroizolační hmoty jsou vhodné tyto podklady:
          Stavební konstrukce podle DIN 1053 například z těchto materiálů:
          - Cihly
          - Duté a pevné cihly, bloky z lehčeného betonu
          - Granulátové struskové cihly
          - Vápenopískové cihly, pórobetonové bloky
          - Betonové ztracené bednění, smíšené zdivo
          - Beton / železobeton dle EN 206-1 ve spojení s DIN 1045-2
          - Omítky (DIN V 18550) s maltovými skupinami P III, CS III, CS IV podle DIN EN 998-1
          - Stávající asfaltové nátěry a nátěry na minerální bázi, stejně jako původní minerální hydroizolace.
          - Cementové potěry
          - betony
          - Staré soudržné obklady a dlažby (musí být čisté a odmaštěné)


          Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí a pro vyrovnání nerovností a vyplnění spár, dutin a trhlin větších než 5 mm použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® SM 55Z /INTRASIT® RZ1 55HSP. Náběhové klíny pro vyplnění pravoúhlých spojů mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi utvořte rovněž z těchto opravných malt. V případě zdiva je rovněž nutné vyplnit větší spáry než 5 mm materiály INTRASIT® SM 54Z / INTRASIT® RZ1 55HSP.
          PROLASTIC® 55Z patří k novým typům výrobků nesoucí označení FDP (flexibilní polymery modifikovaný hydroizolační nátěr).

            PříPRAVA PODKLADU
            U zdiva z porézních povrchů je nutné provést sjednocovací slabou stěrkovou vrstvu např. s PROLASTIC® 55Z . Tato slabá vrstva musí vyzrát a cca po 45 min. je připravena na aplikaci dalších vrstev. V případě neprovedení této stěrkové vrstvy hrozí u hlavní první izolační vrstvy z důvodu úniku vzduchu z nevyplněných pórů podkladní konstrukce tvorba bublin. Okraje a ostré hrany betonových základových desek musí být zkoseny. Při použití na stávající hydroizolace je nutné prověřit vhodnost jejího spojení s materiálem PROLASTIC® 55Z. V případě pochybností musí být kompatibilita materiálu ověřena zkušebním testem. Stávající hydroizolace musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu a všechny nesoudržné a volné části musí být odstraněny mechanicky. Penetrace není v těchto případech nutná. Staré dehtové nátěry a pásy nejsou vhodné pro použití v kombinaci s touto hydroizolací.

              PRACOVNí POSTUP
              Míchání:
              PROLASTIC® 55Z je dodáván v inovativním a úsporném balení. Při zpracování nejprve vyjměte práškovou část v papírovém sáčku. Potom uvnitř kbelíku rozřízněte kapalnou složku a celý obsahu vyprázdněte do míchací nádoby. Následně se za stálého míchání přidávejte práškovou složku a míchejte pomocí silného míchadla (min. 600 ot. / min). Pro mísení menšího množství musí být zváženy složky ve směšovacím hmotnostním poměru 1: 1.
              Hydroizolace povrchu:
              FPD nanášejte vždy alespoň ve dvou vrstvách. V případě zemní vlhkosti a netlakové vody a na základových deskách lze druhou vrstvu nanášet do čerstvě nanesené první vrstvy. Výztužná vložka IMBERAL® VE 89V se vkládá do horní části první vrstvy v místech, kde se očekává zatížení tlakovou vodou a větší zátěž nebo na stropní konstrukce pokryté zeminou. V tomto případě, druhou vrstvu nanášejte, až když nelze poškodit nástroji první vrstvu.
              Dilatační spáry:
              Pohybové a stavební dělicí spáry se provádějí pomocí pásky IMBERAL® FAB 89ZH a integrují se do čerstvé hydroizolace.
              Ochranná opatření:
              Provedená hydroizolace musí být chráněna proti poškození. Po úplném zaschnutí těsnicí vrstvy instalujte ochrannou a drenážní vrstvu IMBERAL® MultiDrain 89V.
              Alternativně lze ochranu zajistit vhodnými izolačními deskami, které se fixují dle zatížení bodovým nebo celoplošným lepením pomocí materiálu PROLASTIC® 55Z .

              DůLEžITá UPOZORNěNí
              • Teplota pro zpracování je 5 °C až 25 °C.
              • Maximální vrstva na jeden pracovní krok je 6 mm.
              • Při aplikaci za přímého slunečního záření, větrného počasí a za vysokých teplot očekávejte rychlejší tvorbu povlaku. Doporučujeme pracovní plochu stínit.
              • Aplikujte pouze na suché nebo vlhké podklady.
              • Během nanášení se vyvarujte tvorby hrubých stop a nerovností po nástrojích.
              • Držte se postupů dle DIN 18 533.
              • Nástroje ihned po ukončení práce umyjte vodou.
              • U vodorovných konstrukcí, dveří a okenních prvků se zvýšeným pnutím mezi konstrukcemi a trhlinami > RÜ3-E doporučujeme použít flexibilní izolaci na PU bázi např. IMBERAL® DAB 30P.
              • Pokud při aplikaci hrozí prostup vlhkosti z druhé strany konstrukce, tak je nutné nejdříve provést ochranu podkladu proti negativnímu tlaku pomocí materiálů INTRASIT® RZ1 55HSP nebo INTRASIT® DS1 54Z.
              • Při použití na izolačních panelech být podklad z materiálu EPS a XPS nejprve opatřeny vhodnou armovací maltou a textilní vložkou.

              BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
              Prášková složka způsobuje při styku s vodou alkalickou reakci. Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
              příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

                LIKVIDACE ODPADU
                Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

                  SPECIFIKACE
                  Balení
                  Tekutá složka
                  Prášková složka
                  Počet balení na paletě
                  Hustota po namíchání
                  Barva
                  Teplota při zpracování
                  Doba zpracování
                  Přerušení za studena
                  Protažení při přerušení
                  Maximální přídržnost
                  Nepropustnost tekutinám
                  Odolnost vůči dešti1)
                  Aplikace dalších vrstev1)
                  Odolnost a vyzrání1)
                  Skladování
                  Kombinovaný PE kbelík
                  2X6,5 kg PE pytlík
                  2X6,5 kg pap. pytlík
                  18 ks
                  0,98 kg/l
                  šedá
                  5 °C až 25 °C
                  30 min.
                  < 0 °C
                  cca 80%
                  2,2 N/mm2
                  > 3 bar po 28 dnech
                  cca po 2 hod.
                  cca po 3-4 hod.
                  cca po 16 hod.
                  v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

                    Skladba systému


                    Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka.
                    Penetrace:IMBERAL® Aquarol 10D
                    Hydroizolace:PROLASTIC® 55Z
                    Výztužná vložka:IMBERAL® VE 89V (volitelné)

                    Přehled výhod

                    • Rychlá odolnost proti dešti
                    • Ochranné desky se lepí již po cca 4 hodinách
                    • Plné vytvrzení pro zahrnutí zeminou po 16 hodinách
                    • Vysoká flexibilita (přemostění trhlin> 2 mm)
                    • Nízká spotřeba (≈ 1 kg / m2 / mm)
                    • Použití svislých a vodorovných vnitřních a vnějších plochách
                      • Odolává mrazu, solím a UV záření
                      • Těsnicí a spojovací prostředek v jednom
                      • Lepení a izolování v jednom kroku
                      • S atestem proti radonu
                      • velmi nízké emise (EC1 PLUS)

                        Systémové výrobky