Suche

[Translate to tschechisch:] BAUWERKE BESSER ABDICHTEN
PROLASTIC® 55Z - Jetzt noch Leistungsstärker

[Translate to tschechisch:] Wir haben unsere bekannte Hybridabdichtung PROLASTIC® 55Z jetzt noch besser gemacht, damit Sie noch besser arbeiten können.

 • Top Aufziehverhalten
 • Top Standfestigkeit
 • Top Glättverhalten

PROLASTIC® 55Z bietet Ihnen noch mehr Flexibilität in der Ausführung.

Durch die neuen Portionsgebinde mit 2 x 13 kg können Sie nun auch halbe Gebinde anrühren. Durch die Abpackung im Schlauchbeutel reduziert sich auch der Verpackungsmüll deutlich. Das ist nicht nur praktisch, sonder auch nachhaltig.

PROLASTIC® 55Z rychlá, flexibilní a hospodárná hydroizolace

Pro provádění veškerých stavebních hydroizolací existuje mnoho způsobů a řešení. Nyní existuje produkt, který pokrývá téměř celé spektrum hydroizolací budov: PROLASTIC® 55Z.  Jedná se o dvousložkovou reaktivní hydroizolační hmotu bez obsahu bitumenu. Tento materiál je ideální pro tyto oblasti:

 • Hydroizolace suterénních stěn ve styku se zemí
 • Hydroizolace
 • Hydroizolace základních desek
 • Hydroizolace ve vlhkých a mokrých místnostech
 • Renovace původních hydroizolací včetně živičných
 • Těsnění spojů a pracovních spár v betonových dílech
 • Lepení ochranných a izolačních desek

PROLASTIC® 55Z spolehlivě chrání proti vodě všechny minerální povrchy, které přicházejí do styku se zemí. Materiál je odolný vůči ostřikové vodě, půdní vlhkosti a neakumulující prosakující vodě, proti netlakové vodě a také proti akumulaci prosakující vody a tlakové vodě.

[Translate to tschechisch:] Anwendungsgebiete

[Translate to tschechisch:]

 • Beton, Putz, Mauerwerk
 • Feucht- und Nassräume
 • Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich (> 3 m)
 • Bodenplattenabdichtungen
 • Abdichtung im WDV-System
 • Als Bauteilabdichtung unter Fliesen und Platten
 • Als Carbonatisierungsbremse bei Beton
 • Verklebung von Dämmplatten
  [Translate to tschechisch:]

  Jetzt in neuer Verpackung


  Charakteristika produktu

  je moderní hydroizolace bez obsahu bitumenu, která dokonale kombinuje výhody polymery modifikovaných bitumenových silnovrstvých stěrek a minerálních hydroizolací.

   

  Balení:Tekutá složka: 13 kg PP pytlík
  Prášková složka: 13 kg papírový pytlík
  Teplota při zpracování:5 °C až 25 °C
  Odolnost vůči dešti:cca po 2 hod.1
  Odolnost a vyzrání:cca po 16 hod.1
  Spotřeba:na 1 mm vyschlé vrstvy je 1,08 kg

                                                                                    1) Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60 %

  CHARAKTERISTIKA
  PROLASTIC® 55Z je dvousložková rychleschnoucí hydroizolace špičkových parametrů, která je vhodná pro náročné a složité stavby. Hmota neobsahuje bitumeny. Mezi její významné vlastnosti patří extrémně nízká spotřeba při zachování špičkových izolačních parametrů, univerzální využití, rychlost a vysoká flexibilita i za studených podmínek (přemostění trhlin > 2 mm). Materiál PROLASTIC® 55Z kombinuje aplikační výhody minerálních hydroizolací s vysokou flexibilitou, která je charakteristická pro silnovrstvé bitumenové stěrky. Materiál má následující vlastnosti:
  • Vysokou vydatnost
  • Využití na všech druzích minerálních podkladů, na asfaltových bez penetrace
  • Vhodný pod omítky, obklady a dlažby, přetíratelný, mrazuvzdorný a UV odolný
  • Atest v souladu s PG MDS dle DIN EN 15814
  • Nízké emise (EC 2) s vhodností použití v interiérech
  • Izolování svislých a vodorovných konstrukcí včetně jejich spojů a sanování původních asfaltových pásů
  • Aplikace hladítkem, štětkou i válečkem
  • Nepropustný radonu

  SLOžENí
  Tekutá složka: disperzní polymery, přísady
  Prášek: speciální cement, minerální pojiva, přísady a barviva

   POUžITí
   Izolace PROLASTIC® 55Z má univerzální využití pří izolování a utěsňování staveb v pozemním stavitelství. Používá se pro těsnění svislých i vodorovných konstrukcí pod i nad úrovní terénů včetně jejich napojování v souladu s DIN 18195. Dále se používá pro ošetření spojů mezi stěnami a základovými deskami a také pro sanování původních asfaltových izolací, nebo pro izolování balkonů, teras, myček, koupelen a záchytných nádrží. Materiál má velmi dobře přilnavý povrch pro další úpravy s běžnými cementovými stavebními materiály.

   SPOTřEBA
   Minimální spotřeby dle zatížení
   Normální zatížení, oblasti
   vystavené vodě
   Oblasti napojení konstrukcí
   hydroizolace proti spodní vlhkosti
   DIN 18533 (W1E)
   Balkony a terasy
   Izolace soklů
   Izolace pod zdivem

   Akumulující se voda,
   tlaková voda a nestoupající
   srážková voda (W2.1E)   Silné zatížení netlakovou
   vodou,
   stoupající srážková
   a tlaková voda podle
   DIN 18195, díl 6:

   Spotřeba na 1 mm vyschlé vrstvy je 1,08 kg

   cca 2,2 kg/m2 (2 mm)
   cca 3,3 kg/m2 ve dvou vrstvách
   3 mm   cca 4,4 kg/m2 ve dvou vrstvách
   4 mm


    1) Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU

    Podklad musí být pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním, pískováním a následným vysátím.
    Na savý minerální podklad naneste štětcem nebo nástřikem penetraci IMBERAL® Aquarol 10D se spotřebou cca 0,2 kg/ m2. Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Podklad může být mírně vlhký.
    Pro použití této hydroizolační hmoty jsou vhodné tyto podklady:
    Stavební konstrukce podle DIN 1053 například z těchto materiálů:
    - Cihly
    - Duté a pevné cihly, bloky z lehčeného betonu
    - Granulátové struskové cihly
    - Vápenopískové cihly, pórobetonové bloky
    - Betonové ztracené bednění, smíšené zdivo
    - Beton / železobeton dle EN 206-1 ve spojení s DIN 1045-2
    - Omítky (DIN V 18550) s maltovými skupinami P III, CS III, CS IV podle DIN EN 998-1
    - Stávající asfaltové nátěry a nátěry na minerální bázi, stejně jako původní minerální hydroizolace.
    - Cementové potěry
    - betony
    - Staré soudržné obklady a dlažby (musí být čisté a odmaštěné)


    Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí a pro vyrovnání nerovností a vyplnění spár, dutin a trhlin větších než 5 mm použijte opravné a výplňové malty INTRASIT® SM 55Z /INTRASIT® RZ1 55HSP. Náběhové klíny pro vyplnění pravoúhlých spojů mezi svislými a vodrovnými konstrukcemi utvořte rovněž z těchto opravných malt. V případě zdiva je rovněž nutné vyplnit větší spáry než 5 mm materiály INTRASIT® FSM 55Z / INTRASIT® RZ1 55HSP.
    PROLASTIC® 55Z patří k novým typům výrobků nesoucí označení FDP (flexibilní polymery modifikovaný hydroizolační nátěr).

     PříPRAVA PODKLADU
     U zdiva z porézních povrchů je nutné provést sjednocovací slabou stěrkovou vrstvu např. s PROLASTIC® 55Z . Tato slabá vrstva musí vyzrát a cca po 45 min. je připravena na aplikaci dalších vrstev. V případě neprovedení této stěrkové vrstvy hrozí u hlavní první izolační vrstvy z důvodu úniku vzduchu z nevyplněných pórů podkladní konstrukce tvorba bublin. Okraje a ostré hrany betonových základových desek musí být zkoseny. Při použití na stávající hydroizolace je nutné prověřit vhodnost jejího spojení s materiálem PROLASTIC® 55Z. V případě pochybností musí být kompatibilita materiálu ověřena zkušebním testem. Stávající hydroizolace musí mít dostatečnou přilnavost k podkladu a všechny nesoudržné a volné části musí být odstraněny mechanicky. Penetrace není v těchto případech nutná. Staré dehtové nátěry a pásy nejsou vhodné pro použití v kombinaci s touto hydroizolací.

      PRACOVNí POSTUP

      DůLEžITá UPOZORNěNí
      • Teplota pro zpracování je 5 °C až 25 °C.
      • Při aplikaci za přímého slunečního záření, větrného počasí a za vysokých teplot očekávejte rychlejší tvorbu povlaku.
      • Aplikujte pouze na suché nebo vlhké podklady.
      • Během nanášení se vyvarujte tvorby hrubých stop a nerovností po nástrojích.
      • Držte se postupů dle DIN 18195.

      BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
      Prášková složka způsobuje při styku s vodou alkalickou reakci. Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy
      příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

       LIKVIDACE ODPADU
       Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

        SPECIFIKACE
        Balení
        Tekutá složka
        Prášková složka
        Počet balení na paletě
        Hustota po namíchání
        Barva
        Teplota při zpracování
        Doba zpracování
        Protažení při přerušení
        Maximální přídržnost
        Nepropustnost tekutinám
        Odolnost vůči dešti1)
        Pochůznost, aplikace
        dalších vrstev1)
        Odolnost a vyzrání1)
        Skladování
        Kombinovaný PE kbelík
        13 kg PP pytlík
        13 kg papírový pytlík
        18 ks
        0,98 kg/l
        šedá
        5 °C až 25 °C
        30 min.
        cca 80%
        2,2 N/mm2
        > 3 bar po 28 dnech
        cca po 2 hod.

        cca po 3-4 hod.
        cca po 16 hod.
        v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

         Skladba systému


         Podklad:zdivo podle DIN 1053, beton a omítka.
         Penetrace:IMBERAL® Aquarol 10D
         Hydroizolace:PROLASTIC® 55Z
         Výztužná vložka:IMBERAL® VE 89V (volitelné)

         Přehled výhod

         • Rychlá odolnost proti dešti
         • Ochranné desky se lepí již po cca 4 hodinách
         • Plné vytvrzení pro zahrnutí zeminou po 16 hodinách
         • Vysoká flexibilita (přemostění trhlin> 2 mm)
         • Nízká spotřeba (≈ 1 kg / m2 / mm)
         • Použití svislých a vodorovných vnitřních a vnějších plochách
          • Odolává mrazu, solím a UV záření
          • Těsnicí a spojovací prostředek v jednom
          • Lepení a izolování v jednom kroku
          • S atestem proti radonu
          • velmi nízké emise (EC1 PLUS)

           Systémové výrobky