Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Epoxidová pryskyřičná disperze, pojivo a podkladový nátěr

HADALAN® EG145 13E

HADALAN® EG145 13E
Epoxidový podkladový nátěr pro minerální podklady, osmoticky odolný

HADALAN® Velo-Base

HADALAN® Velo-Base
Vysokorychlostní penetrační a uzavírací nátěr s mechanickou odolností