Suche

Penetrace

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Dvousložková bezrozpouštědlová disperze epoxidové pryskyřice sloužící jako pojivo pro vyrovnávací hmoty a jako penetrace

HADALAN® EG145 13E

HADALAN® EG145 13E
Dvousložková rychleschnoucí epoxidová pryskyřice určená pro penetraci minerálních podkladů s rizikem prostupu spodní a zbytkové vlhkosti