Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® Aquarol 10D
Speciální podkladový nátěr pro sanaci zdiva na minerál. podkladů

IMBERAL® Aquarol Winter 16D

IMBERAL® Aquarol Winter 16D
Bezrozpouštědlová speciální penetrace sloužící pro vylepšení přídržnosti patentovaných hydroizolačních systémů k minerálním podkladům do teplot – 5°C

Minerální hydroizolační stěrky FDP/MDS

PROLASTIC® 55Z

PROLASTIC® 55Z
Vysoce flexibilní polymerová hydroizolace (FPD) s širokospektrým stavebním použitím a prémiové kvality

IMBERAL® RSB 55Z

IMBERAL® RSB 55Z
Reaktivní, rychlá stavební izolace, flexibilní

Bitumenové silnovrstvé hydroizolační stěrky - PMBC

IMBERAL® 2K Winter 26B

IMBERAL® 2K Winter 26B
Dvousložková silnovrstvá stavební hydroizolace se zimním využitím až do teploty -5 °C

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B
Dvousložková bitumenová silnovrstvá stavební hydoizolace, s výztužnými vlákny

ÖKOPLAST® 1K 20B

ÖKOPLAST® 1K 20B
Revêtements épais en bitume pour étanchéification des ouvrages, chargé de polystyrène

Doplňkové produkty

IMBERAL® VE 89V

IMBERAL® VE 89V
Výztužná vložka pro armování vrstev, odolné proti zásaditým látkám

IMBERAL® Multidrain 89V

IMBERAL® Multidrain 89V
Drenážní a ochranný pás pro horizontální a vertikální izolace

IMBERAL® AS-Multidrain 89V

IMBERAL® AS-Multidrain 89V
Zakončovací lišta pro IMBERAL® Multidrain 89V