Weitere Marken von Sievert
Suche

Bitumenové silnovrstvé hydroizolační stěrky - PMBC

IMBERAL® 2K Winter 26B

IMBERAL® 2K Winter 26B
Dvousložková silnovrstvá stavební hydroizolace se zimním využitím až do teploty -5 °C

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B
Dvousložková bitumenová silnovrstvá stavební hydoizolace, s výztužnými vlákny

ÖKOPLAST® 1K 20B

ÖKOPLAST® 1K 20B
Revêtements épais en bitume pour étanchéification des ouvrages, chargé de polystyrène