Weitere Marken von Sievert
Suche

Minerální hydroizolační stěrky FDP/MDS

PROLASTIC® 55Z

PROLASTIC® 55Z
Vysoce flexibilní polymerová hydroizolace (FPD) s širokospektrým stavebním použitím a prémiové kvality

IMBERAL® RSB 55Z

IMBERAL® RSB 55Z
Reaktivní, rychlá stavební izolace, flexibilní