Suche

Penetrace

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® Aquarol 10D
Bezrozpouštědlová speciální penetrace sloužící pro vylepšení přídržností patentovaných hydroizolačních systémů k minerálním podkladům

IMBERAL® Aquarol Winter 16D

IMBERAL® Aquarol Winter 16D
Bezrozpouštědlová speciální penetrace sloužící pro vylepšení přídržnosti patentovaných hydroizolačních systémů k minerálním podkladům do teplot – 5°C