Weitere Marken von Sievert
Suche

Vysoce flexibilní hydroizolační stěrky (s vysokým obsahem modifikovaných polymerů)

PROLASTIC® 55Z

PROLASTIC® 55Z
Flexibilní polymerem modifikovaný silnovrstvý nátěr pro stavební izolaci

IMBERAL® RSB 55Z

IMBERAL® RSB 55Z
Reaktivní, rychlá stavební izolace, flexibilní