Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

DAKORIT® HG1 31H

DAKORIT® HG1 31H
Základní nátěr s přilnavou penetrací pro polyolefinové podklady

Střešní nátěry

DAKORIT® Bituflex 20B

DAKORIT® Bituflex 20B
Asfaltový nátěr k izolaci střech, vysoce flexibilní

DAKORIT® Ruflex 20D

DAKORIT® Ruflex 20D
Střešní nátěr pro izolaci střešních ploch, barevný, elastický

Střešní lepidla

DAKORIT® ES 40B

DAKORIT® ES 40B
Elastoplastická těsnicí pasta pro rychlé utěsnění a natěsnění

Příslušenství a nářadí

DAKORIT® DV110 89V

DAKORIT® DV110 89V
Střešní rouno k vložení do izolací, odolné zásaditým látkám

DAKORIT® Speed Up 17DD

DAKORIT® Speed Up 17DD
Urychlovač pro DAKORIT® PUR1K 30P a IMBERAL® DAB 30P