Weitere Marken von Sievert
Suche

Bitumenové nátěry, stěrky a lepidla

DAKORIT® ES 40B

DAKORIT® ES 40B
Elastoplastická těsnicí pasta pro rychlé utěsnění a natěsnění