Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

DAKORIT® HG1 31H

DAKORIT® HG1 31H
Základní nátěr s přilnavou penetrací pro polyolefinové podklady