Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Speciální podkladový nátěr pro sanaci zdiva

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Adhezní můstky pro minerál. omítky na hladkých, nepropustných podkladech

Injektážní materiály

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A
Krystalizace proti stoupající vlhkosti ve zdivu a betonu

INTRASIT® BLK 18OS

INTRASIT® BLK 18OS
Koncentrát do vrtů pro horizontální těsnění v nízkotlakém procesu

INTRASIT® IC 28OS

INTRASIT® IC 28OS
Injektážní krém pro dodatečné horizontální izolace

INTRASIT® PU-Injekt 12P

INTRASIT® PU-Injekt 12P
Polyuretanová injekční pryskyřice pro spárování bez smrštění

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

INTRASIT® PU-Aquastop 11P
Injekční pryskyřice na spárování prasklin přivádějících vodu

Protiplísňové postřiky

INTRASIT® SE-SL 18DD

INTRASIT® SE-SL 18DD
Schimmel-Ex - sanační roztok pro čištění

INTRASIT® SE-SF 70A

INTRASIT® SE-SF 70A
Schimmel-Ex - sanační barva s dlouhodobým účinkem

Těsnící malty

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® SM 54Z
Uzavírací těsncí malta pro izolační práce a vyplňování spár a prohlubní ve zdivu

INTRASIT® BLS 54TR

INTRASIT® BLS 54TR
Suspenze do vrtů pro nesmršťující se naplnění dutin

Hydroizolační stěrky

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z
Těsnicí stěrky pro izolační práce, odolné vůči sulfátům

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® DS2 54Z
Těsnicí stěrky pro izolační práce

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z
Těsnicí hmota pro izolaci v nadzemní a podzemní stavby, 1,5 - 5 mm

Sanační omítky

INTRASIT® RZ1 55HSP

INTRASIT® RZ1 55HSP
„Ruck-Zuck“ těsnící malta, s výztužnými vlákny, 3 - 50 mm

INTRASIT® RZ2 55HSP

INTRASIT® RZ2 55HSP
„Ruck-Zuck“ lehčená klima omítka, s výztužnými vlákny, 10 - 25 mm

INTRASIT® FP 54Z

INTRASIT® FP 54Z
Sanační štuk

INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z

INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z
Prodyšná a hydrofilní podkladní sanační omítka pro vyrovnávání a omítání nerovných a zasolených podkladů

INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z

INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z
Prodyšná a vodoodpudivá jednovrstvá sanační omítka pro vnitřní i vnější použití

Doplňkové materiály

INTRASIT® SP 10A

INTRASIT® SP 10A
Prostředek pro blokování solí „Salzsperre“ proti průniku stavbu poškozujících solí do minerál. podkladů

VESTEROL® SSW 18OS

VESTEROL® SSW 18OS
Emulze Silan-Siloxan k hydrofobní úpravě povrchů

ADEKA® P-201

ADEKA® P-201
Těsnicí a lepicí pasta pro expanzní těsnící pásku, vodou bobtnající