Weitere Marken von Sievert
Suche

Penetrace

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Speciální podkladový nátěr pro sanaci zdiva

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Adhezní můstky pro minerál. omítky na hladkých, nepropustných podkladech