Suche

Penetrace

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Bezrozpouštědlová speciální třífázová penetrace sloužící pro vylepšení přídržnosti patentovaných hydroizolačních systémů k minerálním podkladům

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Kontaktní zdrsňující můstek pro hladké, hutné a nenasákavé podklady. Odolný čisticím saponátům.