Suche

Přísady

HADALAN® HE 10D

HADALAN® HE 10D
Speciální umělá pryskyřice odolná vůči saponifikaci určená pro adhezní můstky a vylepšení vlastností betonu, malt a potěru