Weitere Marken von Sievert
Suche

Těsnící malty

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® SM 54Z
Uzavírací těsncí malta pro izolační práce a vyplňování spár a prohlubní ve zdivu

INTRASIT® BLS 54TR

INTRASIT® BLS 54TR
Suspenze do vrtů pro nesmršťující se naplnění dutin