Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® ColourChips 89V

Barevné chipsy pro dekorativní úpravu povrchu
Oblasti použití:
 • Na balkony, terasy a ochozy
 • Vnitřní dekorativní podlahy
 • Na původní dlažby
 • Minerální podklady

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® ColourChips 89V jsou světlu odolné barevné chipsy, které se používají pro utvoření dekorativních podlahových povrchů.
 • Stabilní vůči světlu
 • Barevně stálé
 • S jednoduchou aplikací

SLOžENí
Polymerové barevné chipsy

  POUžITí
  HADALAN® ColourChips 89V jsou dekorativní podlahové barevné chipsy, které se používají ve spojení s vhodným lepícím a krycím materiálem HADALAN® ve vnitřním i vnějším prostředí.

  SPOTřEBA
  V závislosti na aplikaci
  Řídká kontrastní vrstva
  Celoplošná aplikace
  cca 0,08-0,3 kg/m2
  cca 0,05-0,15 kg/m2
  cca 0,25-0,3 kg/m2

   PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Povrch musí být před aplikací lepícího nátěru zcela suchý. Případná vlhkost nebo kondenzát na podkladu bude mít za následek tvorbu bublin anebo odlupování.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.HADALAN® ColourChips 89V rovnoměrně rozsypte na předem připravenou vrstvu z vhodného nezaschlého lepícího nátěru.
    2.Sypání může být prováděno přímo z dlaně nebo pomocí speciálního síta anebo pomocí ventilátoru CHIRON
    3.Po vyschnutí lepící vrstvy můžete přistoupit k aplikaci vhodného transparentního uzavíracího nátěru.
    4. Další informace lze získat z letáku pro zpracování “Renovace, nátěry a dekorativní design s HADALAN® PUR tekutými fóliemi“.

    DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Dodržujte pokyny z technických listů ostatních systémových výrobků.
    • HADALAN® ColourChips 89V musí být během skladování chráněny proti vlhkosti.

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Bez omezení.

     LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení
      Velikost balení
      Barevné odstíny


      Zrnitost
      Skladování
      papírová krabice
      1 kg
      Mix grau-weiß
      weiß
      hellgrau
      dunkelgrau
      schwarz
      creme
      ziegelrot
      taubenblau
      tabak
      Bicolor grau
      Bicolor anthrazit
      Bicolor cappuccino
      Bicolor vanille


      2 - 8 mm
      v suchu, 24 měsíců       Barevné varianty

       Mix grau-weiß 2-8 mm

       weiß 2-8 mm

       hellgrau 2-8 mm

       dunkelgrau 2-8 mm

       schwarz 2-8 mm

       creme 2-8 mm

       ziegelrot 2-8 mm

       taubenblau 2-8 mm

       tabak 2-8 mm

       Bicolor grau 2-8 mm

       Bicolor anthrazit 2-8 mm

       Bicolor cappucciono 2-8 mm

       Bicolor vanille 2-8 mm


       Systémové výrobky