Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® LF41 12E

Válečkový nátěr epoxidové disperze, osmoticky odolné, difuzní
Oblasti použití:
 • Vhodný pro vnější i vnitřní prostředí
 • Na mokré průmyslové provozy, výrobny nápojů, dílny, sklady, rampy, garáže a sklepy

CHARAKTERISTIKA
HADALAN® LF41 12E je bezrozpouštědlová, pigmentovaná, paropropustná, dvoukomponentní disperze epoxidové pryskyřice, která má širokospektré použití. Je to velmi dobré řešení pro komerční a dekorativní podlahy, jak v novostavbách, tak i při renovacích. Výrobek splňuje označení EMICODE® EC1PLUS - velmi nízký podíl emisí. Má velmi vysoké krytí. HADALAN® LF41 12E má tyto vlastnosti:
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Difuzní
 • S vysokou mechanickou a chemickou odolností
 • Protiskluzný
 • Nastavitelný plnivem
 • Bez obsahu VOC (volných těkavých látek)

SLOžENí
Disperze epoxidové pryskyřice, přísady a barviva

  POUžITí
  HADALAN® LF41 12E slouží jako nátěrová nebo samonivelační hmota na svislých i vodorovných minerálních podkladech.Díky vysoké paropropustnosti ji lze používat i na neodizolované podlahy a podklady se zvýšenou vlhkostí. Používá se na ochranu podlah se střední zátěží v průmyslových, parkovacích a skladových prostorech.

  SPOTřEBA
  Spotřeba na jeden nátěr
  Spotřeba závisí na struktuře
  podkladu
  cca 0,25 kg/m2


   1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %PříPRAVA PODKLADU
   Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělící vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Minimální pevnost povrchových vrstev v odtrhu 1,5 N/mm2. Dočasně a mírně zvlhčené podklady nenarušují přídržnost. Podklad penetrujte rychleschnoucí epoxidovou penetrací HADALAN® V31 13E. Alternativně lze jako penetraci použít materiál HADALAN® EBG 13E. Finální povrchová vrstva z materiálu HADALAN® LF41 12E může být provedena až po zaschnutí povrchu penetrace.

    PRACOVNí POSTUP
    Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.
    1.Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní.
    2.Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby a znovu krátce promíchejte. Pro snadnou aplikaci štětcem směs nařeďte max. 0,5 litrem vody na 5 kg směsi a znovu důkladně promíchejte.
    3.Pro nanášení a utvoření jednotného povrchu použijte vhodné nářadí, jako je např. HAHNE EPOXY váleček nebo štětka. Natírejte křížem. Přestávky v aplikaci mohou způsobit tvorbu usedlin a nerovnoměrného napojení.
    4.Pro dosažení kompaktního a dokonale barevného povrchu postačují 2 nátěry.
    5.Použité nářadí a pomůcky ihned po použití umyjte vodou.


    Samonivelační stěrka (2 mm): Nalijte tužidlo (složka B) do pryskyřice (složka A) a za pomalého chodu míchacího přístroje směs dokonale promíchejte (300-400 otáček), tak aby byla homogenní. Po namíchání materiál přelijte do čisté nádoby, přidejte 10% vody a znovu důkladně promíchejte. Pro dosažení konzistence samonivelační stěrky přidejte speciální plnivo HADALAN® FGM 003 57M do pojiva a důkladně promíchejte. Poměr mísení s plnivem závisí na požadované konzistenci. Pro utvoření vrstvy 2mm použijte poměr mísení 1:1. Hustota materiálu je pak 1,77 kg/L. Pro slabší vrstvy uberte plnivo. Pro dosažení ideálního rozprostření a odvzdušnění použijte propichovací váleček.DůLEžITá UPOZORNěNí
    • Teplota pro zpracování mezi 10 °C až 30 °C.
    • Aplikace materiálu po překročení doby zpracování může vést k porušení odolnosti povrchu a k optickým rozdílům.
    • Pro správné vyzrávání je nezbytné zajistit dostatečné odvětrávání prostoru, tak aby se voda z nátěru mohla odpařit.
    • Pro souvislé plochy používejte pouze výrobky se stejným číslem šarže.
    • Teplota povrchu při práci musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
    • Přísně dodržujte poměry mísení a nanášeného množství, tak abyste se vyhnuli rozdílným konzistencím a lesku.
    • Chcete-li zachovat dlouhodobou kvalitu povrchu, tak doporučujeme používat vhodné výrobky pro péči a pravidelné čištění podlah (viz. pokyny pro péči o HADALAN® epoxidové pryskyřičné nátěry).

    BEZPEčNOSTNí PřEDPISY/DOPORUčENí
    Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.


     Podrobné informace naleznete také v letáku “Epoxidové pryskyřice ve stavebním průmyslu“ vydaného Asociací profesních stavebních sdružení a Profesním sdružením pro výrobu průmyslových lepidel, stavební chemie a prostředků pro ochranu dřeva ve Frankfurtu nad Mohanem.LIKVIDACE ODPADU
     Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

      SPECIFIKACE
      Balení combi-pack
      Balení na paletě
      Poměr mísení
      Hustota
      Barevná škála

      Standardní nabídka:
      Kamenná šedá
      Štěrková šedá

      Doba zpracování1)
      Odolnost v obrusu

      Teplota pro zpracování
      Třída reakce na oheň
      Přídržnost k podkladu

      Pochůznost1)
      Plné zatížení

      Skladování
      plechovka 25 / 5 kg
      8/56 bal. /pal.
      4:1 váhově
      1,35 Kg/l
      dle vzorníku na objednávku

      Přibližně RAL 7030
      Přibližně RAL 7032

      cca 45 min.
      0,058 g Podle „Taber“ CS10/1000U/1000g
      10 °C až 30 °C
      třída B2
      cca 1,5 N/mm2 na betonu
      po cca 6 hod.
      po cca 5 dnech

      v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců       Barevné varianty

       Grünbeige ca. RAL 1000

       Beige ca. RAL 1001

       Sandgelb ca. RAL 1002

       Perlweiß ca. RAL 1013

       Elfenbein ca. RAL 1014

       Hellelfenbein ca. RAL 1015

       Olivgelb ca. RAL 1020

       Rapsgelb ca. RAL 1021

       Ockergelb ca. RAL 1024

       Ginstergelb ca. RAL 1032

       Gelborange ca. RAL 2000

       Blutorange ca. RAL 2002

       Lachsorange ca. RAL 2012

       Rubinrot ca. RAL 3003

       Oxidrot ca. RAL 3009

       Braunrot ca. RAL 3011

       Beigerot ca. RAL 3012

       Altrosa ca. RAL 3014

       Verkehrsrot ca. RAL 3020

       Himbeerrot ca. RAL 3027

       Orientrot ca. RAL 3031

       Rotlila ca. RAL 4001

       Pastellviolett ca. RAL 4009

       Ultramarinblau ca. RAL 5002

       Signalblau ca. RAL 5005

       Brilliantblau ca. RAL 5007

       Enzianblau ca. RAL 5010

       Lichtblau ca. RAL 5012

       Kobaltblau ca. RAL 5013

       Taubenblau ca. RAL 5014

       Himmelblau ca. RAL 5015

       Ozeanblau ca. RAL 5020

       Pastellblau ca. RAL 5024

       Laubgrün ca. RAL 6002

       Resedagrün ca. RAL 6011

       Schilfgrün ca. RAL 6013

       Maigrün ca. RAL 6017

       Gelbgrün ca. RAL 6018

       Weißgrün ca. RAL 6019

       Blassgrün ca. RAL 6021

       Pastelltürkis ca. RAL 6034

       Silbergrau ca. RAL 7001

       Moosgrau ca. RAL 7003

       Signalgrau ca. RAL 7004

       Beigegrau ca. RAL 7006

       Schiefergrau ca. RAL 7015

       Anthrazitgrau ca. RAL 7016

       Schwarzgrau ca. RAL 7021

       Betongrau ca. RAL 7023

       Steingrau ca. RAL 7030

       Blaugrau ca. RAL 7031

       Kieselgrau ca. RAL 7032

       Zementgrau ca. RAL 7033

       Lichtgrau ca. RAL 7035

       Platingrau ca. RAL 7036

       Staubgrau ca. RAL 7037

       Achatgrau ca. RAL 7038

       Quarzgrau ca. RAL 7039

       Fenstergrau ca. RAL 7040

       Verkehrsgrau A ca. RAL 7042

       Verkehrsgrau B ca. RAL 7043

       Seidengrau ca. RAL 7044

       Telegrau 2 ca. RAL 7046

       Telegrau 4 ca. RAL 7047

       Schokoladenbraun ca. RAL 8017

       Blassbraun ca. RAL 8025

       Cremeweiß ca. RAL 9001

       Grauweiß ca. RAL 9002

       Tiefschwarz ca. RAL 9005

       Verkehrsweiß ca. RAL 9016


       Systémové výrobky