Suche

Deklaracja o ochronie danych


Obszar ważności

Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia użytkownikom rodzaj, zakres i cel gromadzenia i użytkowania danych osobowych przez odpowiedzialnego oferenta [Heinrich Hahne GmbH & Co. KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln, info@hahne-bautenschutz.de, Telefon: +49 2363 56 63 -0] na tej stronie internetowej (dalej: “oferta”).

Podstawy prawne ochrony danych znajdują się w federalnej ustawie o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) i w ustawie o telemediach (Telemediengesetz, TMG).

Dane dostępowe/rejestry zdarzeń serwera

Oferent (względnie jego dostawca usług internetowych) gromadzi dane o każdym dostępie do oferty (tzw. rejestry zdarzeń serwera). Do danych dostępowych należą:

nazwa przywołanej strony internetowej, plik, data i godzina przywołania, przekazana ilość danych, komunikat o udanym przywołaniu, typ przeglądarki łącznie z wersją, system operacyjny użytkownika, wcześniej odwiedzana strona, adres IP i zapytujący dostawca usług internetowych.

Oferent stosuje dane protokołu tylko do analiz statystycznych w celu eksploatacji, bezpieczeństwa i optymalizacji swojej oferty. Oferent jednak zastrzega sobie możliwość późniejszej kontroli tych danych protokołu, jeżeli na podstawie konkretnych wskazówek istnieje uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem.

Obchodzenie się z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można określić osobę, są to więc dane, które można przyporządkować do osoby. Należą do nich nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ale również dane o upodobaniach, hobby, członkostwach lub o odwiedzanych stronach internetowych należą do danych osobowych.

Dane osobowe są przez oferenta tylko wtedy gromadzone, używane i przekazywane dalej, gdy jest to prawnie dozwolone lub użytkownicy się na to zgadzają.

Nawiązanie kontaktu

Podczas nawiązywania kontaktu z oferentem (np. za pomocą formularza kontaktowego, e-maila) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz dla dalszych pytań.

Implementacja serwisów i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w obrębie niniejszej oferty internetowej implementowane są treści osób trzecich, jak na przykład wideo z YouTube, mapy z Google-Maps, RSS lub grafiki innych stron internetowych. To zawsze zakłada, że oferenci tych treści (dalej: "Oferent trzeci") rejestrują adres IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP nie mogliby przekazać treści do przeglądarki danego użytkownika. Tym samym adres IP jest konieczny do prezentowania tych treści. Staramy się stosować tylko takie treści, których oferenci stosują adres IP tylko do dostarczenia treści. Nie mamy jednak na to wpływu, gdy oferent trzeci zapisuje adres IP np. w celach statystycznych. Jeśli jest nam to znane, zawiadamiamy o tym użytkowników.

Cookies

Cookies są to małe pliki, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu dostępowym użytkownika (PC, smartfon itp.) specyficznych informacji odnoszących się do tego urządzenia. Służą one z jednej strony łatwości obsługi stron internetowych, a tym samym użytkownikom (np. zapisywanie danych logowania). Z drugiej strony służą one rejestracji danych statystycznych użytkowania strony internetowej i do ich analizy w celu polepszania oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na stosowanie cookies. Większość przeglądarek ma opcję do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia zapisywania cookies. Zwraca się jednak uwagę, że brak cookies ogranicza użytkowanie, a zwłaszcza komfort użytkowania.

Można zarządzać licznymi cookies ogłoszeń internetowych przedsiębiorstw za pomocą amerykańskiej strony www.aboutads.info/choices/ lub strony Unii Europejskiej www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Funkcja rejestracji

Wpisane w ramach rejestracji dane są stosowane w celu użytkowania oferty. Użytkownicy mogą za pomocą e-maili otrzymywać informacje relewantne dla oferty lub rejestracji, jak zmiany zakresu oferty lub okoliczności techniczne. Zgromadzone dane są widoczne z maski wpisu rejestracji.

Piwik

Niniejsza oferta korzysta z oprogramowania otwartego Piwik do analiz statystycznych dostępów użytkowników. Piwik stosuje tzw. "cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę ich korzystania ze strony internetowej. Generowane przez cookie informacje o wykorzystywaniu tej oferty internetowej są zapisywane na serwerze oferenta w Niemczech. Adres IP staje się anonimowy natychmiast po opracowaniu i przed jego zapisaniem. Użytkownicy mogą uniemożliwić instalację cookies przez odpowiednie nastawienie swojego oprogramowania przeglądarki; oferent zwraca jednak uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie będą mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Przycisk +1 firmy Google+

Niniejsza oferta stosuje przycisk “+1″ serwisu społecznościowego Google Plus, prowadzonego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku “+1″ na białym lub kolorowym tle.

Po przywołaniu przez użytkownika strony niniejszej oferty, która zawiera taki przycisk, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Google. Treść przycisku “+1″ jest przez Google przekazywana bezpośrednio do jego przeglądarki i z niej implementowana do strony internetowej. Dlatego oferent nie ma żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Google za pomocą tego przycisku. Według Google bez kliknięcia na przycisk nie są gromadzone żadne dane osobowe. Tylko w przypadku zalogowanych członków gromadzone i przetwarzane są takie dane, między innymi adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google oraz swoje prawa i możliwości ustawienia dla ochrony swojej sfery prywatnej użytkownicy mogą znaleźć w informacjach dot. ochrony danych przycisku “+1″ firmy Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html i FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Niniejsza oferta wykorzystuje przyciski serwisu Twitter. Te przyciski są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać za pomocą pojęć "Twitter" lub "Follow", połączonych ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Przyciski stwarzają możliwość dzielenia się informacją lub stroną niniejszej oferty lub obserwowania oferenta na Twitterze.

Po przywołaniu przez użytkownika strony internetowej tego wystąpienia internetowego, która zawiera taki przycisk, jego przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Twitter. Treść przycisku Twittera jest przez Twitter przekazywana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Dlatego oferent nie ma żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Twitter za pomocą tego plug-in i informuje użytkowników odpowiednio do swojego stanu wiedzy. Zgodnie z nim podczas pobierania przycisku przekazywany jest tylko adres IP użytkownika i URL danej strony internetowej, ale nie jest używany do innych celów niż przedstawienie przycisku.
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w deklaracji o ochronie danych Twittera pod: twitter.com/privacy

Odwołanie, zmiany, korekty i aktualizacje

Użytkownik na wniosek ma prawo do nieodpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które zostały zapisane. Dodatkowo użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych, blokady i skasowania swoich danych osobowych, o ile temu nie sprzeciwia się ustawowy obowiązek przechowywania.

Wzór ochrony danych od adwokata Thomasa Schwenke - I LAW it