Weitere Marken von Sievert
Suche

Środki gruntujące

VESTEROL® TG 10D

VESTEROL® TG 10D
Głęboko penetrujący środek gruntujący do gruntowania i wzmacniania powierzchni

HADALAN® SK 10D

HADALAN® SK 10D
Superkontakt, dyspersja akrylowa do gładkich i szczelnych podłoży

HADALAN® Pripor 12E

HADALAN® Pripor 12E
Środek gruntujący i powłoka ochronna, tiksotropowa, zakrywająca pory

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i środek gruntujący

HADALAN® V31 13E

HADALAN® V31 13E
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do chłonnych podłoży mineralnych i ceramiki

HADALAN® MBH 12E

HADALAN® MBH 12E
Uniwersalna żywica budowlana, żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

HADALAN® EPUni 12E

HADALAN® EPUni 12E
Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, kotwienia i wykonywania zaprawy na bazie żywicy syntetycznej

HADALAN® EG145 13E

HADALAN® EG145 13E
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, odporny na zjawisko osmozy

Mineralne zaprawy samopoziomujące i renowacyjne

HADALAN® BA15 55Z

HADALAN® BA15 55Z
Masa wyrównawcza, 4 - 15 mm / 50 mm wymieszana z piaskiem jastrychowym

HADALAN® IB20 54Z

HADALAN® IB20 54Z
Posadzka przemysłowa do funkcjonalnych, silnie obciążonych powierzchni użytkowych

HADALAN® VGM 55Z

HADALAN® VGM 55Z
Szybko twardniejąca, pęczniejąca zaprawa zalewowa do najwyższych obciążeń dynamicznych i statycznych

VESTEROL® MS 55HSP

VESTEROL® MS 55HSP
Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

Powłoki uszczelniające i zamykające

HADALAN® Acryl 10D

HADALAN® Acryl 10D
Lakier akrylowy do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

HADALAN® LF41 12E

HADALAN® LF41 12E
Powłoka na bazie dyspersji żywicy epoksydowej, odporna na zjawisko osmozy, otwarta dyfuzyjnie

HADALAN® LF51 12E

HADALAN® LF51 12E
Wodorozcieńczalna powłoka malarska na bazie żywicy epoksydowej, odporna na zjawisko osmozy, otwarta dyfuzyjnie

HADALAN® VS 12E

HADALAN® VS 12E
Powłoka malarska na bazie żywicy epoksydowej, odporna na zjawisko osmozy

HADALAN® VS-E 12E

HADALAN® VS-E 12E
Powłoka na bazie żywicy epoksydowej, odporna na zjawisko osmozy, elastyczna

HADALAN® GVS 12E

HADALAN® GVS 12E
Środek gruntujący, masa samorozlewna i powłoka ochronna, barwna

HADALAN® GVS-HQ 12E

HADALAN® GVS-HQ 12E
Środek gruntujący, masa samorozlewna i powłoka ochronna, barwna, odporna na zjawisko osmozy

HADALAN® PUR Floor-H 13P

HADALAN® PUR Floor-H 13P
Poliuretanowa masa samorozlewna, barwna, twarda

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i środek gruntujący

HADALAN® MBH 12E

HADALAN® MBH 12E
Uniwersalna żywica budowlana, żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

HADALAN® KS 13P

HADALAN® KS 13P
Warstwa klejowa do grysu i żwiru

Masy zalewowe i renowacyjne, , wypełniacze

HADALAN® FGM003 57M

HADALAN® FGM003 57M
Mieszanka wypełniaczy do wykonywania mas samorozlewnych na bazie żywicy syntetycznej, 0 - 0,3 mm

HADALAN® FGM012 57M

HADALAN® FGM012 57M
Mieszanka wypełniaczy do wykonywania mas szpachlowych na bazie żywicy syntetycznej, 0 - 1,2 mm

HADALAN® FGM035 57M

HADALAN® FGM035 57M
Mieszanka wypełniaczy do wykonywania zaprawy na bazie żywicy syntetycznej, 0 - 3,5 mm

HADALAN® FMC 57DD

HADALAN® FMC 57DD
Wypełniacz Multicolor do wykonywania dekoracyjnych powłok podłogowych

HADALAN® DQ0308 89M

HADALAN® DQ0308 89M
Dekoracyjny piasek kwarcowy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni, 0,3 - 0,8 mm

HADALAN® DQ0712 89M

HADALAN® DQ0712 89M
Dekoracyjny piasek kwarcowy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni, 0,7 - 1,2 mm

HADALAN® MST 89M

HADALAN® MST 89M
Kruszywo marmurowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchni, 2 - 4 mm