Suche

Środki gruntujące

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i materiał gruntujący

HADALAN® EG145 13E

HADALAN® EG145 13E
Szybko utwardzająca się, 2-składnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych w przypadku zagrożenia negatywnym parciem wody