Weitere Marken von Sievert
Suche

Masa szpachlowa

DAKORIT® ES 40B

DAKORIT® ES 40B
Elastoplastyczna pasta uszczelniająca do szybkiego uszczelniania i doszczelniania