Weitere Marken von Sievert
Suche

Grunt

HADALAN® EBG 13E

HADALAN® EBG 13E
Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i środek gruntujący

HADALAN® EG145 13E

HADALAN® EG145 13E
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, odporny na zjawisko osmozy