Suche

Grubowarstwowa bitumiczna powłoka uszczelniająca

ÖKOPLAST® 1K 20B

ÖKOPLAST® 1K 20B
Niezawierająca rozpuszczalników, wypełniona polistyrenem, przekrywająca rysy, 1-składnikowa/2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B
Niezawierająca rozpuszczalników, mostkująca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli