Weitere Marken von Sievert
Suche

Mineralna hydroizolacja grubowarstwowa FPD / MDS

PROLASTIC® 55Z

PROLASTIC® 55Z
Elastyczna, modyfikowana dodatkiem polimerów izolacja grubowarstwowa do uszczelniania budowli

IMBERAL® RSB 55Z

IMBERAL® RSB 55Z
Reaktywne, szybkie uszczelnienie budynków, elastyczne