Weitere Marken von Sievert
Suche

Renowacja powierzchni pokrytych pleśnią

INTRASIT® SE-SB 10D

INTRASIT® SE-SB 10D
Preparat wiążący zarodniki pleśni o 3-stopniowym systemie działania

INTRASIT® SE-SL 18DD

INTRASIT® SE-SL 18DD
Roztwór czyszczący do usuwania nalotów pleśni

INTRASIT® SE-SF 70A

INTRASIT® SE-SF 70A
Farba renowacyjna do miejsc pokrytych pleśnią o długim czasie działania