Weitere Marken von Sievert
Suche

Masa wyrównawcza

HADALAN® BA15 55Z

HADALAN® BA15 55Z
Masa wyrównawcza, 4 - 15 mm / 50 mm wymieszana z piaskiem jastrychowym

HADALAN® IB20 54Z

HADALAN® IB20 54Z
Posadzka przemysłowa do funkcjonalnych, silnie obciążonych powierzchni użytkowych

HADALAN® VGM 55Z

HADALAN® VGM 55Z
Zaprawa zalewowa do dużych obciążeń dynamicznych i statycznych, pęczniejąca

VESTEROL® MS 55HSP

VESTEROL® MS 55HSP
Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze