Suche

Masy do zamykania spoin

HADALAN® E-PU 12P

HADALAN® E-PU 12P
2-składnikowa, trwale elastyczna, poliuretanowa masa zalewowa do poziomych szczelin dylatacyjnych

HADALAN® FC240 22S

HADALAN® FC240 22S
1-składnikowa, trwale elastyczna, stabilna masa uszczelniająca na bazie polimerów hybrydowych