Suche

Materiały uzupełniające i akcesoria

HADALAN® FMC 57DD

HADALAN® FMC 57DD
Wypełniacze Multicolor

HADALAN® DQ0308 89M

HADALAN® DQ0308 89M
Dekoracyjny piasek kwarcowy do wykonywania dekoracyjnych powierzchni, ziarnistość 0,3 - 0,8 mm

HADALAN® DQ0712 89M

HADALAN® DQ0712 89M
Mieszanka kruszywa kwarcowego do wykonywania dekoracyjnych powierzchni, 0,7 - 1,2 mm

HADALAN® ColourChips 89V

HADALAN® ColourChips 89V
Barwne płatki do dekoracyjnego kształtowania powierzchn, 2 - 8 mm

HADALAN® MST 89M

HADALAN® MST 89M
Kruszywo marmurowe do dekoracyjnego kształtowania powierzchn, 2 - 4 mm