Suche

Mineralne zaprawy samopoziomujące i renowacyjne

HADALAN® BA15 55Z

HADALAN® BA15 55Z
Samowygładzająca się, odporna na ścieranie masa wyrównawcza do posadzek o grubości warstw od 4 do 15 mm (wymieszana z piaskiem jastrychowym do 50 mm) wewnątrz i na zewnątrz budowli

HADALAN® IB20 54Z

HADALAN® IB20 54Z
Posadzka przemysłowa do funkcjonalnych, silnie obciążonych powierzchni użytkowych

HADALAN® VGM 55Z

HADALAN® VGM 55Z
Szybko twardniejąca, pęczniejąca zaprawa zalewowa do najwyższych obciążeń dynamicznych i statycznych