Weitere Marken von Sievert
Suche

Grunt

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Specjalny preparat gruntujący do naprawy murów

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Warstwa sczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach

Hydroizolacja iniekcyjna

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A
Roztwór krzemianujący przeciw wilgoci wstępującej w murze i betonie

INTRASIT® MEK 18OS

INTRASIT® MEK 18OS
Koncentrat mikroemulsji do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

INTRASIT® BLK 18OS

INTRASIT® BLK 18OS
Koncentrat do wykonywania iniekcji w nawierconych otworach w celu wykonania izolacji poziomej metodą niskociśnieniową

INTRASIT® IC 28OS

INTRASIT® IC 28OS
Krem iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

INTRASIT® PU-Injekt 12P

INTRASIT® PU-Injekt 12P
Poliuretanowa żywica iniekcyjna do bezskurczowego wypełniania rys

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

INTRASIT® PU-Aquastop 11P
Żywica iniekcyjna do wypełniania rys przewodzących wodę

Renowacja powierzchni pokrytych pleśnią

INTRASIT® SE-SB 10D

INTRASIT® SE-SB 10D
Preparat wiążący zarodniki pleśni o 3-stopniowym systemie działania

INTRASIT® SE-SL 18DD

INTRASIT® SE-SL 18DD
Roztwór czyszczący do usuwania nalotów pleśni

INTRASIT® SE-SF 70A

INTRASIT® SE-SF 70A
Farba renowacyjna do miejsc pokrytych pleśnią o długim czasie działania

Zaprawa

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® SM 54Z
Wodoszczelna zaprawa do wykonywania robót uszczelniających i wyobleń

INTRASIT® BLS 54TR

INTRASIT® BLS 54TR
Bezskurczowa zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów

Mikrozaprawa uszczelniająca

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z
Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających, odporna na siarczany

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® DS2 54Z
Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z
Masa uszczelniająca do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym, 1,5 - 5 mm

Tynk renowacyjny

INTRASIT® RZ1 55HSP

INTRASIT® RZ1 55HSP
Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca, zawierająca włókna, 3 - 50 mm

INTRASIT® RZ2 55HSP

INTRASIT® RZ2 55HSP
Szybkowiążący lekki tynk klimatyczny, zawierający włókna, 10–25 mm

INTRASIT® FP 54Z

INTRASIT® FP 54Z
Tynk filcowany

Akcesoria

INTRASIT® SP 10A

INTRASIT® SP 10A
Roztwór renowacyjny do powstrzymywania migracji szkodliwych soli w podłożach mineralnych

INTRASIT® UT 18L

INTRASIT® UT 18L
Uniwersalny środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych szalunków betonowych

VESTEROL® SSW 18OS

VESTEROL® SSW 18OS
Emulsja silanowo-siloksanowa do hydrofobizacji powierzchni

VESTEROL® GEL 28OS

VESTEROL® GEL 28OS
Hydrofobizujący żel do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych

ADEKA® P-201

ADEKA® P-201
Pasta uszczelniająco-klejąca do taśm pęczniejących do uszczelniania spoin, pęczniejąca w kontakcie z wodą