Weitere Marken von Sievert
Suche

Żywice reakcyjne oraz systemy izolacji na bazie poliuretanów

DAKORIT® PUR1K 30P

DAKORIT® PUR1K 30P
Płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachu a

Bitumiczne powłoki uszczelniające, masy szpachlowane oraz klejowe

DAKORIT® ES 40B

DAKORIT® ES 40B
Elastoplastyczna pasta uszczelniająca do szybkiego uszczelniania i doszczelniania

DAKORIT® SPM 40B

DAKORIT® SPM 40B
Masa szpachlowa do uniwersalnego stosowania

Akcesoria

DAKORIT® DV110 89V

DAKORIT® DV110 89V
Włóknina dachowa do układania w powłokach uszczelniających, odporna na alkalia

DAKORIT® Speed Up 17DD

DAKORIT® Speed Up 17DD
Preparat przyspieszający reakcję do DAKORIT® PUR1K 30P i IMBERAL® DAB 30P

HADALAN® EPV 38L

HADALAN® EPV 38L
Mieszanina rozpuszczalników/rozcieńczalnik do produktów zawierających rozpuszczalniki

Spezialreiniger

Spezialreiniger
do narzędzi