Suche

Środki gruntujące, injekcje chemiczne, żywice reakcyjne, środki zaporowe przeciw migracji soli

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący o 3-stopniowym systemie działania

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Odporna na zmydlanie, polepszająca przyczepność warstwa sczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach

zaprawy specjalne i wypełniające, cementy szybkotwardniejące

INTRASIT® Rasant 55Z

INTRASIT® Rasant 55Z
Wysokoreaktywny, zawierający włókna cement szybkowiążący do uszczelniania przecieków wody

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® SM 54Z
Zaprawa wodoszczelna do prac uszczelniających, ulepszona tworzywem sztucznym zaprawa do wykonywania tynków uszczelniających i wyobleń

INTRASIT® FSM Winter 56Z

INTRASIT® FSM Winter 56Z
Ulepszona polimerami, szybko twardniejąca zaprawa specjalna do stosowania w temperaturach do -5 °C

INTRASIT® BLS 54TR

INTRASIT® BLS 54TR
Rozlewna, bezskurczowa zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów przy doszczelnianiu pomieszczeń piwnicznych od wewnątrz metodą iniekcji

VESTEROL® MS 55HSP

VESTEROL® MS 55HSP
Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

INTRASIT® DSM 54Z

INTRASIT® DSM 54Z
Zaprawa uszczelniająca i ochronna do betonu i muru

Szlamy uszczelniające, sztywne i elastyczne

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z
Odporna na siarczany, ulepszona polimerami, specjalna mineralna mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót naprawczych i uszczelniających

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® DS2 54Z
Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz budowli

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z
Przekrywająca rysy, 2-składnikowa masa uszczelniająca do wykonywania alternatywnych uszczelnień

Systemy tynków renowacyjnych, farby silkatowe

INTRASIT® RZ1 55HSP

INTRASIT® RZ1 55HSP
Szybkowiążąca, zawierająca włókna zaprawa uszczelniająca do grubości warstw od 3 mm do 50 mm

INTRASIT® RZ2 55HSP

INTRASIT® RZ2 55HSP
Szybkowiążący, zbrojony włóknami, hydrofobowy, lekki tynk klimatyczny do grubości warstw 10 - 25 mm Z urzędowym świadectwem badań

INTRASIT® VS-WTA 54Z

INTRASIT® VS-WTA 54Z
Tynk natryskowy (obrzutka tynkowa) dla zapewnienia niezawodnej przyczepności nakładanych później tynków renowacyjnych WTA

INTRASIT® SanUno-WTA 54Z

INTRASIT® SanUno-WTA 54Z
Jednowarstwowy, hydrofobowy tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

INTRASIT® GP-WTA 54Z

INTRASIT® GP-WTA 54Z
Tynk bazowy, paroprzepuszczalny, wyrównujący nierówności

INTRASIT® FP 54Z

INTRASIT® FP 54Z
Tynk filcowany

INTRASIT® GS 55Z

INTRASIT® GS 55Z
Szpachla powierzchniowa do wykonywania gładkich powierzchni o stopniu jakości Q4

Środki antyadhezyjne, preparaty uszczelniające

INTRASIT® UT 18L

INTRASIT® UT 18L
Niezawierający rozpuszczalników, uniwersalny środek antyadhezyjny do betonu, do chłonnych i niechłonnych szalunków

HADALAN® C 10D

HADALAN® C 10D
Niezawierający rozpuszczalników, dający się nakładać przez smarowanie i natrysk preparat do pielęgnacji świeżego betonu

HADALAN® HE 10D

HADALAN® HE 10D
Odporny na zmydlanie, specjalny dodatek na bazie żywicy syntetycznej do warstw sczepnych, betonu, zapraw i jastrychu

IMBERAL® BES 10B

IMBERAL® BES 10B
Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia ochronno-uszczelniająca powłoka bitumiczna do suchych i lekko wilgotnych podłoży

Akcesoria

Injektionspacker

Injektionspacker
Pakery iniekcyjne

INTRASIT® HSS 9ZH

INTRASIT® HSS 9ZH
Zestaw do wykonywania izolacji poziomej

Vorratsbehälter Bohrlochsperre

Vorratsbehälter Bohrlochsperre
Zasobnik na płyn iniekcyjny

INTRASIT® KI 9ZH

INTRASIT® KI 9ZH
Pakery iniekcyjne z tworzywa sztucznego