Weitere Marken von Sievert
Suche

Hydroizolacja iniekcyjna

INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A
Roztwór krzemianujący przeciw wilgoci wstępującej w murze i betonie

INTRASIT® MEK 18OS

INTRASIT® MEK 18OS
Koncentrat mikroemulsji do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

INTRASIT® BLK 18OS

INTRASIT® BLK 18OS
Koncentrat do wykonywania iniekcji w nawierconych otworach w celu wykonania izolacji poziomej metodą niskociśnieniową

INTRASIT® IC 28OS

INTRASIT® IC 28OS
Krem iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

INTRASIT® PU-Injekt 12P

INTRASIT® PU-Injekt 12P
Poliuretanowa żywica iniekcyjna do bezskurczowego wypełniania rys

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

INTRASIT® PU-Aquastop 11P
Żywica iniekcyjna do wypełniania rys przewodzących wodę