Suche

Środki gruntujące, injekcje chemiczne, żywice reakcyjne, środki zaporowe przeciw migracji soli

INTRASIT® Aquarol 10A

INTRASIT® Aquarol 10A
Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący o 3-stopniowym systemie działania

VESTEROL® Kontakt 10D

VESTEROL® Kontakt 10D
Odporna na zmydlanie, polepszająca przyczepność warstwa sczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach