Suche

HADALAN® LF68 12P

1-składnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica poliuretanowa jako spoiwo do okładzin z kamienia naturalnego i okładzin dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz
Obszary zastosowań:
 • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Podcienia
 • Pomieszczenia sprzedażne, wystawiennicze i magazynowe
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe

WłAśCIWOśCI
HADALAN® LF68 12P jest 1-składnikowym, sztywnym i odpornym na działanie światła spoiwem na bazie żywicy poliuretanowej. Jest bezzapachowy, utwardza się w kontakcie z wilgocią zawartą w powietrzu i powstaje warstewka spoiwa o bardzo dobrej odporności na działanie czynników atmosferycznych i wytrzymałości na ścieranie.
Z uwagi na szczególnie szczelną powierzchnię warstewki powstają powłoki, które bardzo dobrze się czyści i wykazują niewielkie skłonności do zabrudzeń.
 • Bezzapachowe
 • Niewielkie zużycie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Odporne na działanie światła
 • Przezroczyste
 • Odporne na zmiękczacze
 • Łatwe w stosowaniu

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® LF68 12P miesza się z HADALAN® MST 89M lub HADALAN® DQ0712 89M i w ten sposób powstają odporne na działanie światła, sztywne, odporne na ścieranie wykładziny dekoracyjne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

  Jako spoiwo do frakcji piasku dla wytwarzania drenażowych zapraw do spoinowania. Do wiązania żwiru w budownictwie ogrodowym i krajobrazowym.

  ZUżYCIE
  Jako spoiwo
  dla -MST 89M (2-4 mm)
  dla -Decorquartz 89M

  ok. 5 % wagowo
  ok. 6 % wagowo


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być suche, nośne, wolne od pyłu, brudu i innych substancji zmniejszających przyczepność.
   W celu zagruntowania i wzmocnienia podłoża na całą powierzchnię należy nałożyć HADALAN® EG145 13E (alternatywnie HADALAN® EPUni 12E). Świeżą warstwę gruntu posypać piaskiem kwarcowym Quartz051 57M tak, aby pokryć 50 % powierzchni. Czas schnięcia 1 dzień.

    WYKONANIE
    1.HADALAN® MST 89M (2-4 mm) miesza się z 5 % (wagowo) HADALAN® LF68 12P.
    HADALAN® DDQ0712 89M proporcjonalnie z 6 %.
    W tym celu spoiwo miesza się intensywnie z piaskiem kwarcowym za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem (ok. 400 obr./min). Następnie wymieszany materiał przelewa się do innego pojemnika i jeszcze raz krótko miesza. Potem czas stosowania wynosi ok. 60 minut.
    2.W przypadku prawidłowego zagruntowania i posypania piaskiem kwarcowym nie jest wymagane nałożenie warstwy klejącej.
    3.Wymieszany materiał rozprowadza się zgrubnie za pomocą rakli do wymaganej grubości warstwy i następnie przy pomocy pasy stalowej gładkiej zagęszcza i wyrównuje.W przypadku stosowania HADALAN® MST 89M (2-4 mm) średnia grubość warstwy wynosi ok. 8 mm.
    4.W przypadku stosowania drobnego piasku kwarcowego proces wygładzania można wyraźnie poprawić czyszcząc w międzyczasie narzędzia za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L.
    5.Po powierzchniach można ostrożnie chodzić po ok. 8 godzinach. Ich pełne obciążenie możliwe jest po ok. 2 dniach.
    6.Sprzęt i narzędzia robocze można na świeżo czyścić preparatem HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
    7.Czyszczenie i pielęgnacja patrz Instrukcja pielęgnacji okładzin z kamienia naturalnego HADALAN®.
    8.W przypadku stosowania w systemie ochrony balkonów HADALAN® przestrzegać instrukcji wykonania “Renowacja, wykonywanie powłok i dekoracyjne kształtowanie powierzchni za pomocą płynnych tworzyw sztucznych HADALAN® PUR“.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +8 °C do +30 °C. W przypadku stosowania w temperaturze powyżej +30 °C istnieje niebezpieczeństwo spłynięcia spoiwa z powierzchni kamienia. Zmniejsza to trwałość systemu wykładziny.
    • Żywice reaktywne HADALAN® PUR reagują w kontakcie z wilgocią.
     Dlatego materiały te do chwili pełnego utwardzenia muszą być chronione przed wilgocią. Powlekane podłoże musi być powierzchniowo suche.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu utwardzania.
    • Przestrzegać podanych ilości zużycia. Odstępstwa mogą prowadzić do powstawania odcieni w powierzchni.
    • Dodawanie nadmiernej ilości spoiwa może prowadzić do powstawania pęcherzy powietrza i pustek.
    • Podane ilości dodatków dotyczą materiałów HADALAN® MST 89M i -Decorquartz 89M.

     W przypadku kruszywa obcego wykonać wcześniej próbę.
    • HADALAN® MST 89M dobrze zagęścić, aby uzyskać jednorodną i stabilną wykładzinę użytkową.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Pojemnik
      Forma dostawy

      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Ciężar objętościowy1)
      Lepkość1)
      Kolor
      Zawartość cząstek stałych
      Można ostrożnie chodzić1)
      Powłoka utwardzona i
      obciążalna1)
      Wytrzymałość na ściskanie
      5 % -LF68 12P na -MST 89M

      Wytrzymałość na rozciąganie
      przy zginaniu
      Składowanie
      wiadro blaszane / butelka polietylenowa
      30 kg/5 kg/1,25 kg
      12/72 poj./pal. 18 x 1,25 kg w kartonie
      +8 °C do +30 °C
      ok. 60 minut
      1,15 kg/l
      ok. 6,0 dPa.s
      przezroczysty
      ok. 100 %
      po ok. 8 godzinach

      po ok. 2 dniach

      17 - 20 N/mm2
      po 7dniach

      4,5 - 6,0 N/mm2
      w chłodnym miejscu, 6 miesięcy


       Produkty systemowe