Weitere Marken von Sievert
Suche

DAKORIT® Speed Up 17DD

Preparat przyspieszający reakcję do DAKORIT® PUR1K 30P i IMBERAL® DAB 30P
WłAśCIWOśCI
DAKORIT® Speed Up 17DD jest preparatem przyspieszającym reakcję do DAKORIT® PUR1K 30P i IMBERAL® DAB 30P. Mieszanka różnych specjalnych katalizatorów przyspiesza proces sieciowania, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i szczelności DAKORIT® PUR1K 30P i IMBERAL®DAB 30P.

  SKłADNIKI
  Katalizatory poliuretanowe

   ZASTOSOWANIE
   DAKORIT® Speed Up 17DD dodaje się do DAKORIT® PUR1K 30P / IMBERAL® DAB 30P. Nie wolno przekraczać maksymalnych ilości dodawanego preparatu. Dozowanie odbywa się za pomocą dozownika znajdującego się w nakrętce Dodanie komponentu przyspieszającego jest wskazane, jeżeli prace należy wykonać szybko lub w przypadku zagrożenia świeżej izolacji deszczem.

    ZUżYCIE
    DAKORIT® PUR1K 30P
    1 pojemność dozownika á 25 ml na 1 pojemnik 3,5 kg
    2 pojemności dozownika á 25 ml na 1 pojemnik 7 kg
    5 pojemności dozownika á 25 ml na 1 pojemnik 17 kg
    IMBERAL® DAB 30P
    1 pojemność dozownika á 25 ml na 1 pojemnik 7,5 kg

     WYKONANIE
     DAKORIT® Speed Up 17DD należy dodać do DAKORIT® PUR1K 30P i IMBERAL® DAB 30P
     i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (400-600 obr/min) oraz mieszadła typu Rührquirl. Ilość określa się przy pomocy dozownika znajdującego się w nakrętce butli.Po wymieszaniu materiał trzeba szybko rozprowadzić i pokryć nim powierzchnię. Należy uwzględnić skrócone czasy przydatności do stosowania wymieszanego materiału.


     DAKORIT® PUR1K 30P Wartości orientacyjne przy +25 °C: Bez -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania - Kożuszenie: 1 godz. Z 0,8 % -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: 10 min. Kożuszenie: 20 min. Wartości orientacyjne przy +10 °C: Bez -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: - Kożuszenie: 6,5 godz. Z 0,8 % -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: 15 min. Kożuszenie: 2 godz. IMBERAL® DAB 30P Wartości orientacyjne przy +20 °C: Bez -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: - Kożuszenie: 1,5 godz. Z 0,5 % -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: ok. 20 min. Kożuszenie: ok. 50 min. Wartości orientacyjne przy +8 °C: Bez -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: - Kożuszenie: ok. 2,5 godz. Z 0,5 % -Speed Up 17DD Przydatność do stosowania: 40 min. Kożuszenie: 1,5 godz.WAżNE WSKAZóWKI
     • Niskie temperatury opóźniają, wysokie temperatury przyspieszają proces wiązania.
     • Po wymieszaniu materiał należy szybko wylać i ułożyć.
     • Nie stosować większej ilości preparatu przyspieszającego reakcję niż zalecana przez producenta.
     • Nie wolno przekraczać podanych ilości dodawanego preparatu.

     BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
     Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz nosić odpowiednią odzież ochronną.

      USUWANIE ODPADóW
      Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

       DANE TECHNICZNE
       Opakowanie
       Pojemnik
       Kolor
       Temperatura stosowania
       Składowanie
       butla blaszana
       0,5 kg
       bezbarwny, mętny
       +5 °C do +25 °C
       w chłodnym miejscu, 12 miesięcy


        Produkty systemowe