Suche

DAKORIT® PUR1K 30P

1-składnikowe, płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachów, szczególnie w obszarach dachów narażonych na duże obciążenia
Obszary zastosowań:
 • Dachy obiektów mieszkalnych i przemysłowych
 • Obiekty nowe i remontowane
 • Balkony, tarasy i podcienia w systemie HADALAN®
 • Połączenia

WłAśCIWOśCI
DAKORIT® PUR1K 30P jest gotową do użytku, płynną folią uszczelniającą dachy. Twardnieje w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu i tworzy elastyczną, otwartą dyfuzyjnie, przenoszącą rysy, odporną na warunki atmosferyczne powłokę dachową.
 • Elastyczna
 • Można po niej chodzić
 • Wysoka zdolność odbijania promieniowania UV
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Wysoka zawartość substancji stałych

SKłADNIKI
Poliuretan, płatki aluminiowe, rozpuszczalniki, dodatki, wypełniacze funkcjonalne

  ZASTOSOWANIE
  DAKORIT® PUR1K 30P w połączeniu z wkładką z włókniny stosuje się do napraw i uszczelniania powierzchni dachowych, w szczególności w strefach połączeń. Nadaje się do prawie wszystkich podłoży, takich jak np. papy bitumiczne, papy uszczelniające z tworzywa sztucznego (po uprzednim wykonaniu próby), odporne na rozpuszczalniki materiały izolacyjne, beton i jastrych oraz metale.

  ZUżYCIE
  W zależności od obciążenia
  i podłoża
  2,5 - 3,5 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być suche, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Większe rysy zamknąć za pomocą materiału DAKORIT® ES 40B. Otwarte połączenia papy na zakładkę zgrzać lub skleić materiałem DAKORIT® ES 40B. W przypadku dachów pokrytych folią należy wcześniej sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów. Chłonne mineralne podłoża zagruntować materiałem DAKORIT® PUR1K 30P wymieszanym w proporcji 2 : 1 z materiałem HADALAN® EPV 38L. Kredujące podłoża zagruntować materiałem HADALAN® DDV 32P. Po > 6 < 24 godz. można nakładać powłokę. Alternatywnie można chłonne podłoża zagruntować preparatem HADALAN® HV2 30DD. Po trwającym ok. 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę materiału.

   Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem HADALAN® HV2 30DD.

   EVALON
   VAE PLAN Typ F
   Ammann Type CB-1,8 mm TPO-E-GV
   Saar Gummiwerke SG tan
   FDT Repanol fK

   Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem DAKORIT® HG1 31H.

   FDT Rhenofol CG
   Sika SLP-15 G
   FDT Rhepanol f
   Bauder FPO T-SV 15
   Bauder Thermofol D 15
   Sarnafil T
   RESITRIX SK, -SK P, -SK W, -MB, -CL
   Sintofoil TOP
   Firestone RubberGard

   W przypadku podłoży, które nie zostały tutaj bliżej określone, należy wcześniej wykonać próbę. Proszę w tej sprawie skontaktować się z naszym technologiem.

    WYKONANIE
    Przed użyciem materiał krótko wymieszać.
    1.Przed nałożeniem powłoki, blacharkę w miejscach połączeń, profile zakończeń, przejścia i osłony z metalu ( blachy z żelaza, stali szlachetnej, aluminium, miedzi lub cynku) oraz różne tworzywa sztuczne należy zagruntować polepszającym przyczepność preparatem HADALAN® HV2 30DD (patrz instrukcja techniczna). Po trwającym 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę.
    2.Ok. 1,5 kg materiału DAKORIT® PUR1K 30P rozłożyć najpierw na wstęgach papy za pomocą gumowego zgarniaka i następnie równomiernie rozprowadzić wałkiem futrzanym. Proszę pamiętać o nałożeniu odpowiedniej ilości materiały, aby można było ułożyć w nim włókninę.
    3.Na świeżej warstwie układa się bez fałd włókninę DAKORIT® DV110 89V. Szerokość zakładki pasów włókniny powinna wynosić co najmniej 5 cm. Dla ochrony przed deszczem i skraplającą się wilgocią zawartą w powietrzu bezpośrednio po ułożeniu włókniny należy ją za pomocą wałka pokryć cienką warstwą materiału.
    4.Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się warstwę końcową, czyli jeszcze raz ok. 1,5 kg/m2 DAKORIT® PUR1K 30P. Alternatywnie drugą warstwę można nałożyć również metodą “świeżym na świeże“. W takim przypadku należy jednak dokładnie przestrzegać ilości zużycia materiału.


    Przez dodanie preparatu przyspieszającego reakcję DAKORIT® Speed Up można wyraźnie przyspieszyć proces utwardzania. Należy przestrzegać stosownej instrukcji technicznej.WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
    • Podczas schnięcia DAKORIT® PUR1K 30P należy chronić przed deszczem.
    • Nie stosować w przypadku skraplania się wilgoci zawartej w powietrzu.
    • Sprzęt i narzędzia robocze czyścić po użyciu preparatem HADALAN® EPV 38L. Materiał utwardzony można usunąć tylko mechanicznie.
    • Materiał znajdujący się w ponownie zamkniętym pojemniku posiada ograniczoną przydatność.
    • DAKORIT® PUR1K 30P zawiera rozpuszczalniki, które podczas stosowania i do chwili pełnego wyschnięcia wydzielają nieprzyjemny zapach.
    • Zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Kolor
      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Pęknięcie na zimno
      (trzpień 25 mm)
      Wydłużenie przy zerwaniu
      w systemie
      Wytrzymałość na rozciąganie
      w systemie
      Zawartość substancji stałych
      Można chodzić 1)
      Pełne utwardzenie1)
      Wartość µ
      Wartość sd
      Składowanie
      wiadro blaszane
      17 kg / 7 kg / 3,5 kg
      30 / 72 / 96 poj. na palecie
      srebrno-szary
      1,5 kg/l
      +5 °C do +30 °C

      < -30 °C

      ok. 55 %

      ok. 6,5 N/mm2
      > 90%
      po ok. 1 dniu
      po ok. 2 dniach
      2310
      3,97 m
      w chłodnym miejscu, 9 miesięcy


       Produkty systemowe