Suche

DAKORIT® Ruflex 20D

Niezawierająca rozpuszczalników, bardzo elastyczna, barwna powłoka do uszczelniania połaci dachowych
WłAśCIWOśCI
DAKORIT® Ruflex 20D jest dyspersją akrylową o konsystencji pasty, która nie zawiera zmiękczaczy, jest samosieciująca i dostępna w 3 kolorach.
Jest ona odporna na starzenie i odznacza się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy, ługi i sole wysypywane zimą. Jest też odporna na ognie lotne i promieniujące ciepło. Jasne kolory odbijają do 70 % promieniowanie słoneczne i w ten sposób redukują obciążenie termiczne całych połaci dachowych oraz znajdujących się pod nimi pomieszczeń.
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Posiadająca dobrą przyczepność
 • Bardzo elastyczna
 • Barwna
 • Paroprzepuszczalna

SKłADNIKI
Dyspersja tworzyw sztucznych, pigmenty barwiące, wypełniacze funkcjonalne

  ZASTOSOWANIE
  DAKORIT® Ruflex 20D do profilaktycznej ochrony i do renowacji suchych lub lekko wilgotnych połaci dachowych.
  Na materiałach bitumicznych, betonie, cegle, różnych materiałach i tworzywach sztucznych.

  Obszary zastosowania:

  • Dachy płaskie, dachy pokryte blachą ocynkowaną, płyty włóknisto-cementowe
  • Dachy strome pokryte dachówką betonową i ceglaną

  ZUżYCIE
  Dachy płaskie, na warstwę
  Przy 2 warstwach
  z zastosowaniem włókniny
  Dachówki (dachy strome)
  Dachy włóknisto-cementowe
  1 - 2 kg/m2

  ok. 2,5 kg/m2
  ok. 0,3 kg/m2
  0,5 - 1 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych cząstek i nie może być zarośnięte mchem. Może ono być suche lub lekko wilgotne. Osady zanieczyszczeń usunąć parą pod ciśnieniem lub mechanicznie. Usunąć istniejące pęcherze w starych uszczelnieniach bitumicznych. Wszystkie powierzchnie dachowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D. Dachy włóknisto-cementowe należy szczególnie starannie gruntować VESTEROL® TG 10D, aby związać z podłożem luźne włókna.

    WYKONANIE
    1.Materiał nakłada się za pomocą wałka, szczotki lub metodą airless (natrysk bezpowietrzny) warstwą o grubości od 1 do 2 mm.
    2.W strefach zagrożonych powstawaniem rys i w przypadku szczególnie obciążonych połaci dachowych, wymagane jest nałożenie 2 warstw, przy czym w pierwszej warstwie układa się włókninę DAKORIT® DV110 89V.
    3.Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
    4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
    • Świeży materiał można zmyć wodą, wyschnięty można usuwać tylko mechanicznie.
    • Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
    • W przypadku wilgotnej powody i w razie deszczu należy przerwać stosowanie materiału.
    • Zbierana woda deszczowa może być ponownie wykorzystywana po 3 miesiącach.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
    Czyszczenie starych dachów azbestowo-cementowych jest zgodnie z TRGS 519 zabronione.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Kolory


      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Stabilność termiczna
      Kruchość na zimno
      (trzpień 25 mm)
      Wydłużenie przy zerwaniu
      w temp. +20 °C
      Max. wytrzymałość na
      rozciąganie w temp. +20 °C
      Przekrywanie rys przy
      grubości warstwy 1,5 mm :
      - bez wkładki z włókniny
      Szczelność wg AIB
      Współczynnik oporu
      dyfuzyjnego pary wodnej µ
      Czasy schnięcia przy 1 mm
      grubości warstwy na betonie:
      Warstwa pyłosucha1)
      Przy nałożonej ilości 1 kg/m2:
      odporność na deszcz1)
      Powłoka wyschnięta i
      obciążalna1)
      Składowanie
      wiadro blaszane
      25 kg
      16 poj./pal.
      ceglasto-czerwony, antracytowy,
      szary krzemowy
      ok. 1,4 kg/l
      +5 °C do +35 °C
      > 150 °C

      -20 °C

      195 %

      1,43 N/mm2


      > 2 mm
      > 1 bar/ 24 godz.

      1.320


      po 1 godz.

      po ok. 5 godz.

      po 12 - 24 godz.
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy       Odmiany kolorów

       Ziegelrot

       Anthrazit

       Kieselgrau


       Produkty systemowe