Suche

IMBERAL® VE 89V

Odporna na alkalia tkanina do zbrojenia powłok
Obszary zastosowań:
 • Grubowarstwowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi powłoki bitumiczne
 • INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z

SKłADNIKI
Włókno szklane, akryl

  ZASTOSOWANIE
  IMBERAL® VE 89V do zbrojenia przekrywających rysy warstw mas uszczelniających, do kontroli grubości warstwy oraz do zwiększania odporności na obciążenia mechaniczne.

  ZUżYCIE
  Na każdy m2 powierzchni1,05 m2 tkaniny

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi zostać przygotowane zgodnie z wymogami poszczególnych systemów uszczelniających.

    WYKONANIE
    1.Przyciąć tkaninę na wymaganą długość.
    2.Nałożyć pierwszą warstwę masy uszczelniającej.
    3.Zatopienie tkaniny w pierwszej warstwie uszczelniającej odbywa się metodą „świeżym na świeże”. Tkanina nie może być dociśnięta do podłoża.
    4.Następnie pokryć tkaninę drugą warstwą materiału uszczelniającego. IMBERAL® VE 89V musi zostać całkowicie pokryty powłoką uszczelniającą i nie może w żadnym miejscu wystawać z uszczelnienia.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89V należy umieszczać centralnie w warstwie uszczelniającej.
    • Pasma tkaniny układać na zakładkę o szerokości ok. 5 cm.
    • Przestrzegać instrukcji technicznych dla produktów uszczelniających.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Nie są wymagane żadne środki specjalne.

     USUWANIE ODPADóW
     Odpady mogą być utylizowane jako odpady domowe z zachowaniem lokalnie obowiązujących przepisów.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie      Forma dostawy
      Ciężar powierzchniowy
      Wielkość oczka w sicie
      Wytrzymałość na rozrywanie
      osnowa nie poddana obróbce
      28 d NaOH 5 %
      Wytrzymałość na rozrywanie
      wątek nie poddany obróbce
      28 d NaOH 5 %
      Składowanie
      rolka 50 m², szer. 1,0 m / dł. 50 m
      rolka 25 m², szer. 0,5 m / dł. 50 m
      pojedyncza rolka
      100 g/m2
      5 x 6 mm

      ok. 1600 N
      ok. 800 N

      ok. 1700 N
      ok. 840 N
      24 miesiące


       Produkty systemowe