Suche

IMBERAL® VE 89V

Odporna na alkalia tkanina do zbrojenia powłok
SKłADNIKI
Włókno szklane, akryl

  ZASTOSOWANIE
  IMBERAL® VE 89V do zbrojenia przekrywających rysy warstw mas uszczelniających, do kontroli grubości warstwy oraz do zwiększania odporności na obciążenia mechaniczne.

  Obszary zastosowań:

  • Grubowarstwowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi powłoki bitumiczne
  • INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z

  ZUżYCIE
  Na każdy m2 powierzchni1,05 m2 tkaniny

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi zostać przygotowane zgodnie z wymogami poszczególnych systemów uszczelniających.

    WYKONANIE
    1.Przyciąć tkaninę na wymaganą długość.
    2.Nałożyć pierwszą warstwę masy uszczelniającej.
    3.Zatopienie tkaniny w pierwszej warstwie uszczelniającej odbywa się metodą „świeżym na świeże”. Tkanina nie może być dociśnięta do podłoża.
    4.Następnie pokryć tkaninę drugą warstwą materiału uszczelniającego. IMBERAL® VE 89V musi zostać całkowicie pokryty powłoką uszczelniającą i nie może w żadnym miejscu wystawać z uszczelnienia.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89V należy umieszczać centralnie w warstwie uszczelniającej.
    • Pasma tkaniny układać na zakładkę o szerokości ok. 5 cm.
    • Przestrzegać instrukcji technicznych dla produktów uszczelniających.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Nie są wymagane żadne środki specjalne.

     USUWANIE ODPADóW
     Odpady mogą być utylizowane jako odpady domowe z zachowaniem lokalnie obowiązujących przepisów.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie      Forma dostawy
      Ciężar powierzchniowy
      Wielkość oczka w sicie
      Wytrzymałość na rozrywanie
      osnowa nie poddana obróbce
      28 d NaOH 5 %
      Wytrzymałość na rozrywanie
      wątek nie poddany obróbce
      28 d NaOH 5 %
      Składowanie
      rolka 50 m², szer. 1,0 m / dł. 50 m
      rolka 25 m², szer. 0,5 m / dł. 50 m
      pojedyncza rolka
      100 g/m2
      5 x 6 mm

      ok. 1600 N
      ok. 800 N

      ok. 1700 N
      ok. 840 N
      24 miesiące


       Produkty systemowe