Weitere Marken von Sievert
Suche

VESTEROL® MS 55HSP

Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Reprofilacja i wyrównywanie
 • Na betonie, tynku, murze i jastrychu

WłAśCIWOśCI
VESTEROL® MS 55HSP jest 1-składnikową szpachlą mineralną do wykonywania szybkich robót naprawczych. Materiał wyróżnia się niskim skurczem i dzięki swojej recepturze oraz kolorowi szczególnie nadaje się do wykonywania szybkich napraw betonu, ponieważ zastępuje preparat antykorozyjny, warstwę sczepną i zaprawę naprawczą.
 • Powstrzymuje korozję
 • Posiada niski skurcz
 • Szybko wiąże
 • Łatwa w stosowaniu
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, wypełniacze, pucolany.

  ZASTOSOWANIE
  VESTEROL® MS 55HSP nadaje się do uniwersalnego wykonywania prac naprawczych na ścianach, sufitach i posadzkach wewnątrz i na zewnątrz budowli.
  Do wypełniania ubytków do 50 mm oraz do wyrównywania podłoży, daje się rozciągać do zerowej grubości (wielkość ziarna).

  ZUżYCIE
  Przy grubości warstwy 1 mm 1,25 kg/m²


   1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, jak np. pył, olej lub osypujące się elementy. Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.

    WYKONANIE
    1.Wlać wodę do czystego pojemnika do mieszania. 3,2 litry na 20 kg proszku.
    2.VESTEROL® MS 55HSP dodać do wody i mieszać wiertarką z mieszadłem przy ok. 400 obr/min. aż do uzyskania masy bez grudek. Czas mieszania 2-3 minuty.
    3.Materiał nakłada się zwykłymi narzędziami, np. szpachlą lub gładką pacą stalową na suche lub matowo-wilgotne podłoże w określonym przez producenta czasie stosowania, który wynosi ok. 45 minut.
    4.W celu uzyskania optymalnej przyczepności do podłoża VESTEROL® MS 55HSP
    wciera się za pomocą pacy z wystarczającą siłą w podłoże (szpachlowanie drapane). Następnie nakłada się warstwę w wymaganej grubości.
    5.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
    • Materiału znajdującego się w fazie wiązania nie wolno rozcieńczać wodą lub mieszać ze świeżą zaprawą.
    • Świeży materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
    • Dodawanie dodatkowej ilości wody prowadzi do zwiększenia skurczu oraz obniżenia wytrzymałości.
    • Przestrzegać czasu mieszania wynoszącego co najmniej 2 minuty.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Wielkość opakowania
      Forma dostawy
      Barwa
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy
      świeżej zaprawy
      Czas stosowania1)
      Wytrzymałość na odrywanie1)
      Wytrzymałość na ściskanie1)
      po 24 godzinach
      po 3 dniach
      po 7 dniach
      Zapotrzebowanie na wodę
      Składowanie
      worek papierowy
      20 kg
      30 worków na palecie
      szara
      +5 °C do +30 °C

      1,5 kg/l
      ok. 45 minut
      2,8 N/mm²

      10 N/mm²
      20 N/mm²
      25 N/mm²
      3,2 l na 20 kg
      w suchym miejscu, 6 miesięcy